Rozpoczęliśmy realizację dwuletniego międzynarodowego Projektu Erasmus+ „Women empowerment” dotyczącego wzmocnienia pozycji kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w tym zakresie. Działania będą realizowane w partnerstwie strategicznym z następującymi organizacjami:

  • Avangard Personal Consulting (Bułgaria)
  • Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România (Rumunia)
  • Kolping Drustvo Srbije (Serbia)

W czasie realizacji projektu odbędą się 4. Międzynarodowe Spotkania Projektowe skierowane do liderów projektu i służące wymianie dobrych praktyk w zakresie działań podejmowanych przez partnerskie organizacje dla poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz kobiet zagrożonych wykluczeniem  społecznym. Jako podsumowanie zostanie wydana publikacja „Silne kobiety – historie sukcesu kobiet i ich sposoby na upodmiotowienie i zatrudnienie”.

Projekt jest realizowany przy wsparciu  programu Unii Europejskiej Erasmus +.