W okresie 01.12.2020 – 31.12.2022 realizowaliśmy dwuletni międzynarodowy Projekt Erasmus+ „Women empowerment” dotyczący wzmocnienia pozycji kobiet w społeczeństwie i na rynku pracy poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w tym zakresie.

Działania realizowaliśmy w partnerstwie strategicznym z następującymi organizacjami:

  • Avangard Personal Consulting (Bułgaria)
  • Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România (Rumunia)
  • Kolping Drustvo Srbije (Serbia)

W czasie realizacji projektu odbyły się 4. Międzynarodowe Spotkania Projektowe skierowane do liderów projektu i służące wymianie dobrych praktyk w zakresie działań podejmowanych przez partnerskie organizacje dla poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz kobiet zagrożonych wykluczeniem  społecznym.

Jako podsumowanie została wydana publikacja w języku angielskim pt. „Silne kobiety – historie sukcesu kobiet i ich sposoby na upodmiotowienie i zatrudnienie”.

Projekt zrealizowano przy wsparciu  programu Unii Europejskiej Erasmus +.

PUBLIKACJA:

WOMEN IN POWER – succesful stories of women and their ways to empowerment and employment

  • Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
  • Rok i miejsce wydania: 2022, Kraków
  • Liczba stron: 25
  • Wydanie: I
  • Publikacja powstała w ramach projektu Erasmus + „Women empowerment” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej

Publikacja przedstawia inspirujące historie kobiet, które dzięki współpracy z organizacjami projektowymi podniosły swoje kompetencje zawodowe, odniosły sukces na rynku pracy oraz poprawiły swoją sytuację społeczno-zawodową. Historie wybrane przez każdego z partnerów pokazują różnorodne przykłady pozytywnych zmian, które mogą zainspirować innych.

Historie wybrane do publikacji zostały przygotowane przez następujące organizacje:

ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE – POLSKA
AVANGARD PERSONAL CONSULTING – BUŁGARIA
KOLPING DRUSTVO SRBIJE – SERBIA
ORGANIZATIA CENTRALA A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMANIA – RUMUNIA