Kiedy ktoś zaczyna chorować – wraz z nim choruje cała rodzina. Na pierwszej linii wsparcia są domownicy, którzy często przejmują rolę opiekuna. Karmią chorego, opatrują, wspierają. A potem płaczą w poduszkę, by nikt nie słyszał. 💔

Jak bardzo jest to obciążające psychicznie i fizycznie wiedzą tylko Ci, którzy przechodzą przez taką sytuację. Jeśli jesteś osobą, która opiekuje się chorym członkiem rodziny – zgłoś się do naszego nowego programu. Dostaniesz wsparcie psychologiczne, prozdrowotne, prawne, a nawet zawodowe.

Dlaczego wpieramy?

Program powstał z myślą o podopiecznych i rodzinach Hospicjum Domowego
im. bł. ks. Adolpha Kolpinga, które rozpocznie swą działalność w kwietniu 2024 r.

Jak wspieramy?

Zaplanowaliśmy realizację, w formie indywidualnej i grupowej, poradnictwa:

  • obywatelskiego i prawnego
  • psychologicznego
  • zawodowego
  • rodzinnego
  • prozdrowotnego

Zgłoszenia przyjmowane będą na bieżąco, do wyczerpania miejsc. Świadczone poradnictwo nie będzie jednorazową czynnością, lecz procesem – począwszy od poradnictwa obywatelskiego  i prawnego (co dalej po usłyszeniu diagnozy o zakończeniu leczenia przyczynowego), poprzez wsparcie psychologiczne (opiekunowie pozostają przecież w strachu i bezsilności) oraz inne zgłaszane przez beneficjentów potrzeby.

Na dalszym etapie przewiduje się kontynuację dotychczasowych form pomocy, jak również uruchomienie poradnictwa zawodowego (godzenie życia zawodowego z opieką) i rodzinnego (relacje w rodzinie, balans „rodzina a chory”, możliwe rozszerzenie wsparcia na pozostałych członków rodziny). Planujemy także zaoferowanie poradnictwa prawnego i prozdrowotnego (kwestie dziedziczenia, prawa pacjenta, prawo do dostępu do dokumentacji medycznej itp.).

Więcej informacji pod adresem: hospicjum@kolping.pl. oraz na www.hospicjum.kolping.pl

Realizatorem projektu jest Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Powyższe działania prowadzone są dzięki uzyskanemu przez Fundację dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.