Projekt „Active citizenship by making lifelong learning among seniors a reality“  (Aktywne obywatelstwo poprzez urzeczywistnienie idei uczenia się przez całe życie wśród seniorów.) 

Głównym celem projektu jest wspieranie osób starszych (60+) w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji, w celu wspierania rozwoju społeczno-edukacyjnego i osobistego, a także uczestnictwa w życiu obywatelskim i społecznym poprzez edukowania seniorów w dziedzinie edukacji globalnej związanej z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata z użyciem narzędzi ICT.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi organizacjami: Kolping International Association (wcześniej: Kolpingwerk e.V.) z Niemiec, Fundacja Dzieła Kolpinga z Polski, Kolpingovo dielo na Slovensku ze Słowacji, Andragoski zavod Maribor – Ljudska univerza ze Słowenii oraz Avangard Personal Consulting z Bułgarii.

Termin realizacji działań: 01.12.2018-31.12.2021.

Działania są fionansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Więcej informacji o projekcie znajuduje sie na stronie www.erasmus.kolping.pl