fbpx
« Powrót

Nowy Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce wybrany!

Udostępnij

W dniach 21-22 czerwca w Czernej k. Krakowa odbyło się Ogólne Zebranie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w którym uczestniczyli delegaci reprezentujący 20 Rodzin Kolpinga.

Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności za 2023 rok, które jest dostępne do pobrania tutaj: https://kolping.pl/sprawozdania/

Zgromadzenie udzieliło absolutorium zarządowi kończącemu 4-letnią kadencję oraz wybrało władze stowarzyszenia w składzie:

Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce:

ks. Piotr Modelski –  Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce

ks. Jan Nowakowski – Wiceprezes Dzieła Kolpinga w Polsce

Robert Prusak – Przewodniczący Zarządu

Beata Harasimowicz – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Krzysztof Wolski – Sekretarz naczelny

Anna Machnica – Klajnszmyt – Pisarz

Bożena Wojdyła – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 Maria Stenka

 Bogumiła Budny

 Magdalena Kostrzewa – Smreczak

OZZ wybrało również dwóch przedstawicieli do Rady Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce:

Grażyna Rzepka- Płachta

Ks. Stanisław Mika

Rangi zgromadzeniu dodała obecność Prezesa Generalnego KOLPING INTERNATIONAL prałata Christopha Hubera.

Podczas sobotniego zebrania zarząd przyznał też Odznaki Honorowe za Zasługi dla Dzieła Kolpinga w Polsce

Odznaki Honorowe za zasługi dla Dzieła Kolpinga w Polsce otrzymali:

Robert Prusak z Rodziny Kolpinga w Luborzycy

Patrycja Kwapik i Józef Sikorski z Rodziny Kolpinga „Jeden Świat”

Ks. Stanisław Mika, Henryka Tomaszewska, Alicja Grandys, Lidia Tomaszewska-Trzepla i Wiesław Trzepla z Rodziny Kolpinga w Niepołomicach.

GRATULACJE!

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł