Modlitwa o kanonizację bł. Adolpha Kolpinga

Wszechmogący, wieczny Boże !

Ty dałeś nam błogosławionego Adolpha Kolpinga  jako orędownika i  wzór do naśladowania.
Jego życie wypełnione było troską o zagrożoną młodzież, zarówno pod względem religijnym jak i bytowym, dla której był  niestrudzonym duszpasterzem, ojcowskim  doradcą, cierpliwym nauczycielem, wiernym przyjacielem i wzorem miłości do Twego Syna i do Kościoła.
Pragnął, aby rodzinę, społeczeństwo i pracę spostrzegać w świetle naszej wiary. Wzajemną pomoc we wspólnocie rozumiał jako wyraz chrześcijańskiej miłości bliźniego, a  Pismo św., sakramenty i modlitwa dawały Mu siłę do tworzenia Dzieła ku Twojej chwale i dla pożytku ludzi.

Panie !
Ty zawsze powoływałeś ludzi do współpracy przy budowie Twego Królestwa i dlatego prosimy Cię za przyczyną bł. Adolpha:
- pozwól nam współdziałać przy przezwyciężeniu ubóstwa, niesprawiedliwości i beznadziejności
- dopomóż nam odważnie występować w obronie małżeństwa i rodziny
- dozwól, abyśmy w Kościele i Międzynarodowym Dziele Kolpinga byli solą ziemi oraz światłem dla świata.

Boże !
Spełnij naszą nadzieję, by Adolph Kolping został włączony w poczet Świętych czczonych w całym Kościele, we wszystkich narodach i językach.
Dozwól, abyśmy tak jak On, mogli przez wiarę, nadzieję i miłość współpracować przy budowie Twego Królestwa na ziemi.

O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego .
Amen .

 

Imprimatur – Coloniae, die m. 26. Septembris 2003
Jr.Nr. 106250 I 90 - + Rainer Woelki, vic. ep.

Tłum.: ks.Wolfgang Globisch

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)