Relacja z Forum Organizacji Parasolowych

Dnia 12 lutego 2013 r. w stylowych wnętrzach Klasztoru Franciszkanów w Krakowie odbyło się Forum Organizacji Parasolowych, które zgromadziło niemal 60 uczestników reprezentujących różne instytucje infrastrukturalne z całej Polski, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Spotkaliśmy się zatem w gronie organizacji, które prowadzą działalność mającą na celu wspieranie organizacji pozarządowych i/lub ich powstawanie. Zebranych gości przywitał Sekretarz Naczelny Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce - Krzysztof Wolski, prezentując misję i działania Dzieła Kolpinga, następnie głos zabrał Przewodniczący ZCDK - Robert Prusak, przedstawiając gości specjalnych spotkania. Forum zostało symbolicznie rozpoczęte poprzez otwarcie parasola, na którym uczestnicy spotkania umieścili nazwy swoich organizacji.

W części merytorycznej głos zabrali następujący prelegenci: 

Ewa Chromniak (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków)
Michał Dymkowski (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa)
Barbara Kawa (Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich)
Małgorzata Leszczyńska (Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa)
Katarzyna Leśko-Loda (Federacja Organizacji Służebnych Mazowia)
Piotr Prokopowicz (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
Ryszard Stocki (Instytut Karola Wojtyły, Kraków)
Grzegorz Tymoszyk (Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3)
Grzegorz Żmuda (Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego)

W trakcie trwania forum poruszono wiele ważnych tematów z zakresu działania organizacji parasolowych. Przede wszystkim próbowano zdefiniować tego rodzaju organizacje, zaprezentować dobre praktyki oraz zainspirować do nowych działań ich przedstawicieli. Przedyskutowano różne metody zarządzania organizacjami, a podczas warsztatów poszukiwano miar ich sukcesu. Na koniec spotkania zastanowiono się nad nowymi możliwościami finansowania działań w oparciu o środki europejskie w perspektywie lat 2014-2020.

Forum Organizacji Parasolowych odbyło się w ramach projektu „Działamy lokalnie i profesjonalnie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli:
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Medialnie Forum wsparli:
Radio Plus,
Wydawca gazet lokalnych „Głos”
Portal www.krakow.pl.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)