Kursy komputerowe w RK Prusy

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Prusach rozpoczęło kursy komputerowe dla mieszkańców w wieku 40-64 lata z gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Już druga grupa w minioną sobotę tj. 21.04.2012 rozpoczęła 40-godzinny bezpłatny kurs pt. „Rozwój umiejętności informatycznych poprzez sprawną obsługę komputera i Internetu”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Mieszkańcy gminy Kocmyrzów-Luborzyca e-kompetentni”, który jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby społeczności lokalnej.

Celem projektu jest rozwój kompetencji informatycznych wśród 30 mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Jednak ze względu na zainteresowanie zdecydowano się objąć wsparciem 3 grupy po 11 osób czyli o 3 osoby więcej niż przewidziano we wniosku projektowym.

Każdy uczestnik rozpoczynający kurs otrzymał komplet materiałów tj. podręcznik, zeszyt, długopis jak i pendrive. Podczas samych zajęć zostanie zapewniony catering.

To wszystko możliwe jest dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin konkursu: pobierz

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)