Ostatnia droga śp. Ks. Prezesa Janusza Rekowskiego

 

W  poniedziałek  19 marca 2012 roku Dzieło Kolpinga w Polsce  pożegnało  swego  długoletniego Prezesa - oddanego i szczerego Przyjaciela – śp. ks. kanonika Janusza Wojciecha Rekowskiego. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem ks. abpa metropolity gdańskiego  Sławoja Leszka  Głódzia  odbyły się w kościele św. Mikołaja w  Czapielsku  odległym o 5 km od Jodłowna – siedziby parafii pw. Macierzyństwa NMP, której śp. ks. Rekowski był proboszczem. Urodził się on  w Gdyni 14.12.1938 r. a zmarł w 73 roku życia i 49 roku kapłaństwa. Jego ojciec był rzemieślnikiem – rymarzem wykształconym w szkole prowadzonej przez Dzieło Kolpinga. Dlatego założywszy  w swej parafii w Jodłownie pierwszą na Wybrzeżu  Rodzinę Kolpinga  włączył się w działalność  Dzieła Kolpinga w Polsce.  W 1996 roku został  wybrany prezesem Związku Centralnego  i pełnił tę funkcję do roku 2004, a do 2008 roku był jego wiceprezesem.   Współorganizował wiele przedsięwzięć kolpingowskich m.in. 200 osobową pielgrzymkę do Rzymu na 10.rocznicę beatyfikacji bł. A. Kolpinga, współpracę  partnerską polskich Rodzin Kolpinga z Rodzinami w Niemczech, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. Dbał o rozwój Dzieła Kolpinga w Polsce zakładając kolejne Rodziny w archidiecezji gdańskiej i innych rejonach Polski . W 1999 roku uzyskał zgodę Episkopatu Polski na używanie przez Związek Centralny nazwy „wspólnota katolicka”.


 Uroczystości pogrzebowe  rozpoczęły się Jutrznią, po której została odprawiona koncelebrowana Msza święta. Uczestniczyli w niej licznie księża diecezji gdańskiej – koledzy Zmarłego, a wśród nich prezesi  Rodzin Kolpinga:  z Gdańska od śś. Piotra i Pawła oraz św. Wojciecha, z Niewieścina, z Brzeska i Krakowa - N.Bieżanowa.  Obecny był również aktualny prezes  Dzieła  – ks. kan. Zenon Myszk  z RK w Łebie, który wygłosił „od serca” krótkie wspomnienie o swym Poprzedniku.


 Na uroczystości pogrzebowe przybyły delegacje  ze sztandarami z obu  RK z Gdańska oraz  z Krakowa, Sycowa,  Łeby,   Mysłowic, Subków, Niewieścina i Kłodawy  oraz  liczni członkowie RK z Jodłowna wraz z rzeszą parafian i przyjaciół z bliska i daleka. Reprezentowany był Zarząd Centralny Dzieła pod sztandarem Związku w osobach Przewodniczącego, Sekretarza Naczelnego i  Skarbnika. Na zakończenie  wieloletni  przewodniczący RK w Jodłownie – brat Stanisław Filiński wygłosił wzruszające wspomnienie o swym  śp. Prezesie i Proboszczu ukazując  Go jako człowieka wielkiej wrażliwości na potrzeby bliźnich służącego im  bezinteresowną pomocą,  a także zapobiegliwego  gospodarza  zdeterminowanego w trudnej walce o zachowanie  zabytkowej  świątyni w Czapielsku.


Po Mszy św. niekończący się kondukt pogrzebowy przy dźwiękach muzyki  wykonywanej przez  Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Jodłowna udał się na cmentarz w Czapielsku.  Tam u stóp wysokiego krzyża przygotowane zostało miejsce wiecznego spoczynku.  Po odprawieniu krótkich egzekwii przez  ks. abpa  Głódzia  ciało śp. ks. Prezesa  Janusza  spoczęło w poświęconej kaszubskiej ziemi,  a przykryły je niezliczone  kwiaty  i wieńce – w tym pomarańczowo-czarny  wieniec od   Zarządu Centralnego  i  46 polskich Rodzin Kolpinga. Porywisty sztormowy wiatr  szumiący w konarach okolicznych drzew podkreślał  niecodzienny charakter  tego ostatniego pożegnania.


Żegnamy Cię niezapomniany  Księże Prezesie Januszu  nie mogąc się  pogodzić z tak niespodziewanym  odejściem.


 Jesteśmy  jednak pewni, że po pracowitej służbie na ziemi  przygotowano Ci miejsce  w domu Ojca w Niebie, byś – jak napisał Twój przyjaciel z kolpingowskiego chóru „Familia” z  Krakowa -  chwalił  Go swym pięknym śpiewem  wspomagając anielskie chóry.    


 Odpoczywaj w pokoju!

 

Galeria zdjęć  z uroczystości:

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)