MŁODZI MAJĄ GŁOS

Jak zachęcić dzieci i młodzież do wspólnego działania? Mamy na to sposób. Kluczem jest towarzyszenie młodym i słuchanie ich.

Kiedy zakładaliśmy Rodzinę Kolpinga 20 lat temu, przyszło do nas blisko 60 dzieciaków – oferowaliśmy odskocznię od szarości codziennego życia w wiejskiej, popeerelowskiej rzeczywistości: były zajęcia plastyczne, ciekawe wycieczki, spotkania tematyczne… a wreszcie TEATR. Nasz teatr „Narnia”, który udało nam się wyczarować w skromnej salce. Aktorami została młodzież, również z niepełnosprawnościami, bo zależy nam, aby również takie osoby do nas przychodziły i miały swój głos.