TRADYCJA, TANIEC, ŚPIEW…

Jesteśmy jedną z najbardziej kolorowych i rozśpiewanych Rodzin Kolpinga w Polsce. Naszym działaniom przyświeca przywiązanie do tradycji, nauka o regionie i wychowanie przez sztukę.

W naszej Rodzinie Kolpinga jest miejsce dla każdego, ale szczególną wagę przykładamy do pracy z dziećmi i młodzieżą. Bije w nas wielkie orawskie serce, dlatego powołaliśmy do życia zespół regionalny, w którym młodzi uczą się od starszych tradycyjnych orawskich pieśni, tańców i zwyczajów. Naszą energią i pomysłami zarażamy każdego, bo wspólne muzykowanie, śpiewanie i taniec są źródłem radości.

Raduj się z nami! Zapraszamy.