Książka, która powinna znaleźć się w dłoniach każdego, kto pragnie poznać życie i duchowość założyciela Dzieła Kolpinga, nazwanego przez św. Jana Pawła II „mistykiem czynu” i prekursorem katolickiej nauki społecznej.

Ks. Adolph Kolping (1813-1865) został beatyfikowany przez papieża Polaka w 1991 r. Trzy papieskie teksty – w tym jeden po raz pierwszy opublikowany w języku polskim –  są szczególnie mocnym akcentem naszej publikacji. Ukazują one „orędzie, jakie poprzez bł. ks. Kolpinga, Bóg kieruje do chrześcijan rozproszonych po świecie w Jego Kościele”.

Czytamy w homilii wygłoszonej podczas beatyfikacji: Adolph Kolping próbował wyrwać chrześcijan z apatii i przypomnieć im, że są odpowiedzialni za świat. Chrześcijaństwo według jego koncepcji nie powinno wyrażać się jedynie w miejscach modlitwy, lecz w życiu codziennym i poprzez kształtowanie rzeczywistości społecznej. Sferami życia, w których powinno się spełniać ludzkie życie i chrześcijańskie powołanie, były dla niego: rodzina, Kościół, praca zawodowa i polityka (św. Jan Paweł II).

Na niniejszy zbiór składają się przede wszystkim homilie, kazania i konferencje księży zafascynowanych charyzmatem błogosławionego kapłana, zaangażowanych w pracę duszpasterską w Rodzinach Kolpinga w Polsce i na świecie. Autorami są: ks. Ottmar Dillenburg, ks. Axel Werner, ks. Heinrich Festing, ks. Kazimierz Hoła, ks. Jan Nowakowski, ks. Józef Jakubiec, ks. Zenon Myszk oraz ks. Dionizy Jedynak.

Dzięki ich tekstom możemy poznać życie i działalność ubogiego szewca, który spełnił marzenie o tym, żeby zostać kapłanem. Na własnej skórze poznał, co to bieda, choroba czy trud ciężkiej pracy. Ale dużo gorsza jest przecież nieznajomość Boga, rozpad rodzinnych i społecznych więzi. Ks. Kolping odkrył powołanie, by stać się duchowym ojcem dla pracującej młodzieży, a także apostołem rodziny i spraw społecznych. Poznajemy metody jego pracy, ale i kontekst historyczno-społeczny przypadający na czasy, w których żył. Odkrywamy również aktualność jego myśli dzisiaj, w obecnej sytuacji Polski i świata.

W tej bardzo starannie wydanej książce czytelnicy znajdą dodatkowo modlitwę o kanonizację naszego Patrona, krótkie notatki o autorach tekstów czy zachętę do włączenia się w działania wspólnot, jakimi są Rodziny Kolpinga. Lekturę całości ułatwiają praktyczne podkreślenia, dzięki którym łatwo odnaleźć cytaty z pism ks. Kolpinga i sięgnąć bezpośrednio do źródeł jego myśli.

Kapłani o „Drogowskazach Kolpinga”:

Reasumując krótko, ta publikacja to podręczna skarbnica wiedzy o Kolpingu, jego duchowości, mądrości i metodach działania, a z tego – praktyczne przesłanie na teraz. Stąd tak sensowny tytuł: „Drogowskazy”. Ks. Jan Nowakowski

Ta książka jest owocem modlitwy i pracy wielu osób: księży prezesów i redaktorów, którzy zechcieli uczcić jubileusz 30-lecia Dzieła Kolpinga w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie inspirować Czytelników do rozwoju duchowego, a także do umacniania Dzieła Kolpinga w naszej Ojczyźnie i w świecie. Ks. Józef Jakubiec

Już teraz czytaj on-line! https://issuu.com/kolping8/docs/drogowskazy_kolpinga

M.C.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Wspólnota siłą rozwoju” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.