„Wspólnota siłą rozwoju” – to nowy projekt adresowany do Rodzin Kolpinga zrzeszonych w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.

Działania projektowe będą odbywać się do grudnia 2021, a ich celem jest wzmocnienie skuteczności realizacji celów statutowych organizacji oraz rozszerzenie możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym na obszarze lokalnym.

W ramach projektu planowana jest organizacja Debat „Wspólnota- Aktywność- Rozwój”, skierowanych do przedstawicieli zarządów Rodzin Kolpinga, rozszerzenie oferty formacyjnej dla Rodzin oraz wzmocnienie komunikacji wewnętrznej. Rodziny Kolpinga będą mogły skorzystać z indywidualnego wsparcia doradczego. Zaplanowano również działania promocyjne i zwiększające rozpoznawalność Dzieła Kolpinga w Polsce.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych na lata 2018-2030.