Projekt „Dam radę! – Я впораюся!”, wspiera uchodźczynie/ców (przybyłych do Polski po 24 lutego 2022r.), którzy próbują odnaleźć się na polskim rynku pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa obejmująca wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika jak i specjalisty ds. integracji. Dzieło Kolpinga organizuje również kursy zawodowe oraz naukę języka polskiego, które pozwalają na szybszą integrację i znalezienie pracy. Dodatkowo zostały zaplanowane zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym wspólnie z uczniami z Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie, który jest partnerem projektu).

Chcąc zapewnić naszym beneficjentom łatwiejsze wejście na rynek pracy, oferujemy pracodawcom możliwość skorzystania ze spotkania ze specjalistami w zakresie zatrudnienia uchodźców w Polsce.

Wszystkie działania odbywają się w Wadowicach.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551494870441   lub tel.: 12 4187783

e-mail: as.wadowice@kolping.pl

Zapraszamy również osobiście do Centrum Wsparcia Kolping w Wadowicach, przy ul. Sienkiewicza 7 (codziennie w godz.: 9.00 -17.00)

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.03.2024 r.

Раді повідомити, що Центральна Асоціація Праці Кольпінга в Польщі реалізує проект «Dam radę! – Я впораюся!», підтримуючи біженок/ців (які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року), які намагаються знайти свій шлях на польському ринку праці. Метою проекту є професійна активізація, яка включає в собі підтримку кар’єрного радника, посередника у працевлаштуванні та спеціаліста з інтеграції. Діло Кольпінга також організовує професійні курси та курси польської мови, які дозволяють швидше інтегруватися та знайти роботу. Додатково заплановані заняття для дітей шкільного віку разом з учнями Шкільного комплексу №2 імені Святої Королеви Ядвіги в Андрихові, який є партнером проекту. Щоб забезпечити нашим учасникам легший вхід на ринок праці, ми пропонуємо роботодавцям можливість зустрітися з фахівцями у сфері працевлаштування біженців у Польщі.

Усі заходи відбуваються у Вадовіцах.

Запрошуємо взяти участь!

Детальніше: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551494870441 
або тел.: 12 4187783

електронна адреса: as.wadowice@kolping.pl

Також запрошуємо Вас особисто до Центру підтримки Kolping у Вадовіцах за адресою вул. Sienkiewicza 7 (щодня з 9.00 до 17.00)

Проект фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією з фондів ЄЕЗ в рамках Програми «Активні громадяни – регіональний фонд».

Термін реалізації проекту: 01.08.2023 – 31.03.2024