Projekt „Bezpieczny senior w cyfrowym świecie” to projekt skierowany do 80 osób w wieku 60+, zamieszkujących województwo małopolskie. Celem projektu jest wzmocnienie bezpiecznego użytkowania nowoczesnych technologii informacyjnych przez seniorów.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.  Uczestnicy mogą zgłaszać się do 2 lokalnych centrów wsparcia w Krakowie (ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków) oraz w Wadowicach (ul. Sienkiewicza 7, 34-100 Wadowice). Lokale są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt „Bezpieczny senior w cyfrowym świecie” jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.  

W ramach projektu zaplanowano działania w trzech obszarach:

OBSZAR I – BEZPIECZNY SENIOR E-OBYWATEL

Zadanie to przeznaczone jest dla min. 40 osób w wieku 60+, które chcą zwiększyć wiedzę na temat nowoczesnych technologii i ich bezpiecznego użytkowania. Efektem działań będzie ukształtowanie postawy samodzielności w zakresie e-uczestnictwa, obsługi komunikatora online (ZOOM) a także zdobycia pewności w bezpiecznym korzystaniu z zasobów Internetu.

 • kurs komputerowy senior e-obywatel (ecitizen) – kurs podstawowej wiedzy na temat komputera i jego obsługi. Poprzez udział w kursie uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętność bezpiecznego załatwiania spraw urzędowych drogą online (obsługa portalu epuap, ikp), obsługi internetowego konta bankowego, wykonywania zakupów drogą online;
 • warsztaty z obsługi komunikatorów online – warsztaty mają służyć zwiększeniu wiedzy oraz kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z dostępnych e-usług prowadzonych w oparciu o komunikatory online (np. ZOOM). Seniorzy nabędą także umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo w spotkaniach online poprzez  obsługę mikrofonu, kamery i czatu.
 • bezpieczne spotkania tematyczne online w praktyce – poprzez udział w spotkaniach online uczestnicy mają okazję wykorzystać umiejętności zdobyte podczas warsztatów w praktyce. Wartością dodaną jest zdobycie wiedzy w interesujących seniorów tematach m.in. bezpieczeństwa, medycyny, dietetyki, coachingu itp;
 • indywidualne doradztwo cyfrowe – podczas spotkania z doradcą cyfrowym seniorzy otrzymają informacje o poziomie posiadanych kompetencji cyfrowych, dzięki czemu zostaną skierowani na odpowiedni rodzaj szkolenia. Seniorzy uzyskają także informacje w zakresie bezpieczeństwa i niwelowania poczucia zagrożenia związanego z samodzielną obsługą nowoczesnych technologii.

OBSZAR II – BEZPIECZNY SENIOR W KONTAKCIE

Zadanie to przeznaczone jest dla min. 30 osób w wieku 60+, które chcą zwiększyć wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi mediów społecznościowych, smartfona, komunikatorów online a także obsługi aparatów cyfrowych.

 • kurs nowe media – kurs ma na celu zapoznanie seniorów z komunikatorami służącymi porozumiewaniu się na odległość, mediami społecznościowymi oraz obsługą smartfona. Efektem kursów jest nabycie wiedzy oraz umiejętności samodzielnego i bezpiecznego użytkowania podstawowych programów/ aplikacji dedykowanych utrzymywaniu kontaktów w formie zdalnej. 
 • warsztaty fotograficzne – podczas warsztatów uczestnicy poznają techniczne i praktyczne aspekty wykonywania fotografii tak by zawsze były one udane, poznają podstawowe programy służące obróbce zdjęć, a także metody wydruku i bezpiecznego zapisu wykonanych zdjęć.

OBSZAR III – BEZPIECZNY SENIOR W CYFROWYM ŚWIECIE

Zadanie to przeznaczone jest dla min. 30 osób w wieku 60+, które chcą zwiększyć wiedzę i umiejętności w obsłudze smartfona i aplikacji mobilnych.

 • indywidualne wsparcie opiekuna cyfrowego – podczas spotkania z doradcą cyfrowym seniorzy będą doskonalić umiejętności bezpiecznej obsługi smartfona, aplikacji mobilnych oraz zasobów Internetu. Wsparcie ma charakter indywidualny i będzie dostosowane do potrzeb uczestnika.

Planowanym bezpośrednim efektem projektu jest zwiększenie wiedzy w zakresie bezpiecznego użytkowania nowoczesnych technologii przez osoby w wieku 60+. Wartością dodaną jest przeciwdziałanie wykluczeniu i osamotnieniu osób starszych a także promocja nowoczesnych technologii informatycznych.

W rezultacie:

 • 18 osób skorzysta z kursów e-obywatel
 • 24 osoby będzie uczestniczyć w kursach nowe media
 • 15 osób otrzyma umiejętność obsługi komunikatorów online
 • 10 osób uzyska praktyczną umiejętność wykonywania fotografii cyfrowych
 • 60 osób otrzyma indywidualne wsparcie opiekuna lub doradcy cyfrowego
 • 64 osoby zwiększą poczucie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji – więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 418 77 63 lub mailowo mwojtowicz@kolping.pl .

Realizatorem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Całkowita wartość projektu: 126 807,00zł

Kwota dotacji: 115 257,00zł