Akademia Kolpinga dla Liderów Społecznych to projekt, którego celem jest podniesienie jakości i standardów zarządzania w organizacjach obywatelskich funkcjonujących w małych społecznościach lokalnych.

Idea

Lider to słowo pochodzące z języka angielskiego. W ojczyźnie Szekspira rzeczownik „leader” oznacza osobę, która przewodzi komuś. W kraju nad Wisłą jest dokładnie tak samo. Nic więc dziwnego, że „lider” i „bycie liderem” stało się nie tylko cenione, ale i pożądane także w trzecim sektorze.

„Akademia” to słowo pochodzenia greckiego. W języku starożytnych filozofów oznaczało zgromadzenie uczonych, którzy pod przewodnictwem wybitnego autorytetu (lub też kilku) spotykali się, aby dyskutować i poprzez to – kształcić się.

Idea połączenia „przewodzenia komuś” i „kształcenia pod okiem autorytetów” przyświecała Związkowi Centralnemu Dzieła Kolpinga w czasie opracowywania projektu Akademii Kolpinga dla Liderów Społecznych. To wieloletnie przedsięwzięcie polega na przygotowaniu kilkumiesięcznego kursu dla liderów z obszarów wiejskich i małych miejscowości. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego możliwy jest tylko poprzez harmonijne wzmacnianie wszystkich obszarów.

Co jeszcze możemy dla ciebie zrobić?


WEBINARIA DLA LIDERÓW!

Eksperci Akademii Kolpinga opracowali cykl czterech darmowych webinarów dotyczących kluczowych zagadnień: zarządzania, rozwoju instytucjonalnego, fundraisingu oraz komunikacji i informacji. Każdy uczestnik webinarów otrzyma imienny certyfikat!


BADANIE FOKUSOWE

Badanie fokusowe w ramach Akademii Kolpinga dla Liderów Społecznych to zaproszenie do uporządkowania swojego działania i doposażenie w najlepsze narzędzia zarządzania. Każdy uczestnik badania otrzyma możliwość bezpłatnego udziału w pierwszej edycji programu kształcenia liderów!


WARSZTATY PARTYCYPACYJNE

Warsztaty partycypacyjne w ramach Akademii Kolpinga dla Liderów Społecznych to zaproszenie do uporządkowania swojego działania i doposażenie w najlepsze narzędzia zarządzania. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma możliwość bezpłatnego udziału w pierwszej edycji programu kształcenia liderów!

Eksperci Akademii Kolpinga

Jerzy Mika

Całkowicie w świecie kształcenia i rozwoju, szczególnie dorosłych. Podejmujący tematy organizacji, zarzadzania, fundraisingu. Często pracuje przeprowadzając organizacje i firmy przez zmiany. Zmiana to ulubiony temat. Tak jak rozwój osobisty i zarządzanie sobą w czasie. Kształcenie naprzemienne to główna idea pracy. Pracownik naukowy Uniwersytetu (do 1999 roku) Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia w Opolu. Szef Szkoleń a potem Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Współpracownik programu HR – inżynierowie dla przemysłu – Silesianum Professional. Instruktor harcerski. Redaktor podręcznika Fundraising. Nauczyciel akademicki (UO,UW,UAM,WSB,UPJPII,UKSW), wychowawca. Współtwórca Akademii Rodziny. Przedsiębiorca. Od ponad 30 lat związany z organizacjami trzeciego sektora. Ojciec i mąż. Żeglarz i kierowca. Pasjonat  renowacji. Lubi ludzi.

Sylwia Wrona

Asystent w Zakładzie Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi, w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania lokalnymi organizacjami pozarządowymi, współpracy organizacji pozarządowych ze społeczeństwem lokalnym, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także metodologii badań jakościowych. Dorobek naukowy obejmuje współautorstwo czterech i redakcję trzech monografii naukowych oraz ponad czterdziestu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi i publicznymi. Jest stypendystką Joseph Conrad Fellowship. Bierze udział w projektach naukowych, badawczych i dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Urząd Miasta Krakowa.

Robert Kawałko

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA).  Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra. Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych. Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami.

Ryszard Stocki

Psycholog, doradca, doktor habilitowany, Współzałożyciel Towarzystwa Doradczego, zajmującego się wdrażaniem systemów pełnej partycypacji w zarządzaniu. Autor książek i publikacji, doradca oraz ekspert dla wielu organizacji i korporacji, m.in. NSZZ “Solidarność” oraz Katolickiego Instytutu Zarządzania. Od lat zajmuje się psychologiczną teorią uczestnictwa, będącą kontynuacją filozoficznej teorii uczestnictwa Karola Wojtyły..

Zapisz się na darmowe webinaria, które poprowadzą eksperci Akademii Kolpinga!

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł