STRUKTURA

Rodzina Kolpinga jest najmniejszą, podstawową jednostką organizacyjną Dzieła Kolpinga, składającą się z co najmniej 15 osób powyżej 16 roku życia, posiadającą osobowość prawną i działającą z reguły na terenie parafii.

 

Na czele Rodziny stoi Zarząd wybrany w sposób demokratyczny, na określoną statutowo kadencję. W skład Zarządu wchodzi również proboszcz lub wikary parafii, przy której działa Rodzina, jako jej duchowy opiekun noszący tytuł Prezesa.

 

Rodziny Kolpinga zrzeszone są w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce, którego siedziba znajduje się w Krakowie. Związek koordynuje i wspiera działalność Rodzin, realizuje projekty dla całej kolpingowskiej wspólnoty oraz reprezentuje Rodziny w życiu społecznym, politycznym oraz kościelnym na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej.

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce należy do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii (Niemcy) oraz do Europejskiego Dzieła Kolpinga i ma w tych strukturach swoich reprezentantów.

 

Rodziny Kolpinga są autonomicznymi stowarzyszeniami zrzeszonymi w Związku, których profil działania określają odrębne statuty. Rodziny działające na terenie jednej diecezji mogą utworzyć Związek Diecezjalny Dzieła Kolpinga w celu lepszej współpracy lokalnej.

 

 

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON