AKTUALNE PROJEKTY
08
01.2021
 
SOS dla seniora – nowe podejście w usługach społecznych dla osób starszych

 

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

 

Projekt "SOS dla seniora" jest przedsięwzięciem społecznym, które w ramach międzypokoleniowej współpracy oferuje wsparcie osobom starszym, samotnym, czy zależnym. W ramach projektu zbudujemy sieć wsparcia dla osób starszych w ramach 5 Kolpingowskich Inkubatorów Międzypokoleniowego Wolontariatu w Bochni, Kłodawie Gdańskiej, Krakowie, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu i rozwiniemy dwa rodzaje wolontariatu:
- wolontariat liderski: osoby zostaną zaproszone do wsparcia funkcjonowania Inkubatorów – będą to organizatorzy lokalnej pracy na rzecz osób starszych potrzebujących pomocy.
- wolontariat sąsiedzki: osoby zostaną zaproszone do pomocy już bezpośrednio przy osobach starszych – w bieżących sprawach (zrobienie zakupów, wspólny spacer itp.), ale i przy realizacji akcji.
Zapraszamy do zgłoszeń osoby, które chcą się podzielić swoimi wyjątkowymi umiejętnościami i poznać nowe osoby – szczególnie osoby starsze.

 

Zauważamy, iż coraz więcej osób starszych potrzebuje nie tylko wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale również dobrej rozmowy czy oferty ciekawie spędzonego czasu - mówi Bożena Michałek, koordynatorka projektu ze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. 

 

My seniorzy -  wolontariusze wiemy, że warto wyciągnąć rękę i pokazać osobie starszej, że życie nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę, Osoby starsze często samotnie spędzają czas w pustym mieszkaniu, a z upływem lat potrzebują  coraz więcej  wsparcia nawet poprzez  małe gesty np. odwiedziny, rozmowę telefoniczną - dlatego pomagamy sobie nawzajem. Jako wolontariusze - seniorzy chcemy też przekazać młodszemu pokoleniu  potrzebę działania na rzecz seniorów aby zaszczepić w nich dobroć i szacunek dla osób starszych – wypowiedź pani Władzi, aktywnej seniorki- wolontariuszki z Bochni.

 

 

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Zapraszamy do indywidualnych zgłoszeń:

 - dla wolontariuszy: tel.: 12 -418-77 -78, kolping@kolping.pl

 - dla seniorów/seniorek w potrzebie: tel.: 12 -418-77 -78, senior@kolping.pl

Więcej informacji: tel.: 12 -418-77 -78, kolping@kolping.pl, FB: SOS dla seniora

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE A COVID-19:

 

Wszystkie działania w projekcie będą realizowane w reżimie sanitarno-epidemiologicznym. Centra rozpoczną funkcjonalnie od maja 2021. Wcześniej w formie online/stacjonarnie przeprowadzimy szkolenia dla wolontariuszy.  

Będziemy także obserwować rozwój programu szczepień i dostosowywać nasze działania do aktualnych: zaleceń.

 

O Realizatorze:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce jest organizacją społeczną zrzeszającą stowarzyszenia Rodziny Kolpinga - katolickie organizacje samopomocowe działające zgodnie z ideą bł. ks. Adolpha Kolpinga. Związek wraz z zrzeszonymi Rodzinami prowadzi działalność na rzecz środowisk lokalnych, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia, m.in. bezrobotnych, młodzieży i dzieci, a także seniorów. Więcej informacji: www.kolping.pl

 

O projekcie:

Projekt „SOS dla seniora” przeciwdziała wykluczeniu społecznemu seniorów i ich opiekunów, bo zwiększa poziom i zakres usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, a przez to niweluje problem samotności, wzmacnia kondycję psychiczną oraz przede wszystkim buduje godność i podmiotowość osób starszych i ich opiekunów(samorzecznictwo) w ramach 5 lokalnych sieci opieki senioralnej – SOS - składających się z międzypokoleniowych zespołów.

Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu seniorów w ramach 5 lokalnych sieci opieki senioralnej – SOS - składających się z międzypokoleniowych zespołów w Bochni, Kłodawy Gdańskiej, Krakowa, Makowa Podhalańskiego oraz Oświęcimia.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele -  Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Więcej informacji znajduje się na profilu projektu na Facebooku

 

 

« powrót
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 

Created by Agencja Interaktywna NEGON