PROGRAM

Dzieło Kolpinga w Polsce jako wspólnota wiernych formuje dobrych chrześcijan

 

 • trwamy mocni w wierze i pamiętamy o modlitwie
 • organizujemy pielgrzymki i czuwania modlitewne
 • włączamy się w religijne życie parafii
 • prowadzimy spotkania formacyjne i rekolekcje
 • uznajemy wolną od pracy niedzielę dniem dla Boga i rodziny
 • wspieramy obecność chrześcijan w życiu publicznym

 

Rezultaty:

 • 4400 spotkań formacyjnych
 • 325 pielgrzymek
 • 85 rekolekcji i czuwań modlitewnych

 

Dzieło Kolpinga w Polsce jako wspólnota życia troszczy się o rodziny:

 • pomagamy rodzinom i osobom w wyrównywaniu szans życiowych
 • organizujemy aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży
 • animujemy w świetlicach zajęcia edukacyjne i sportowe, kółka zainteresowań oraz pomoc w nauce
 • wspieramy patriotyczne wychowanie młodzieży i dzieci

 

Rezultaty:

 • 800 dzieci otoczonych opieką 
 • 67 międzynarodowych spotkań młodzieży
 • 12 działających kolpingowskich świetlic 

 

Dzieło Kolpinga w Polsce jako wspólnota czynu docenia wartość pracy:

 • pomagamy osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy
 • prowadzimy pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
 • wspomagamy dialog między sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym
 • domagamy się godnych warunków pracy dla wszystkich

 

Rezultaty

 • 9340 osób skorzystało z pośrednictwa pracy
 • 5200 osób wzięło udział kursach zawodowych
 • 1830 osób znalazło pracę

 

Dzieło Kolpinga w Polsce jako wspólnota narodowa kształtuje prawych obywateli:

 • kształtujmy społeczeństwo obywatelskie, upowszechniając wiedzę o prawach i obowiązkach obywatelskich
 • pomagamy społecznościom lokalnym i organizacjom pozarządowym
 • zajmujemy stanowisko w ważnych kwestiach społecznych
 • dbamy o dziedzictwo i kulturę narodową
 • inicjujemy współpracę i partnerstwo między narodami

 

Rezultaty

 • 35 000 porad prawnych i obywatelskich
 • 1200 przeszkolonych osób z organizacji pozarządowych
 • 820 organizacji non profit objętych wsparciem
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON