Przed I Pielgrzymką Polskich Rodzin Kolpinga z Młodym Kolpingiem

Przed I Pielgrzymką Polskich Rodzin Kolpinga z Młodym Kolpingiem
w Krakowie w środę 13 marca 2013 Roku Wiary
w oczekiwaniu na wybór Papieża „TRWAJCIE MOCNI W WIERZE”.

1. Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 10 marca jest dniem duchowej łączności i solidarności Rodzin Kolpinga przed I Pielgrzymką Polskich Rodzin Kolpinga z Młodym Kolpingiem w Krakowie w środę 13 marca 2013 roku.

Rok Wiary i Rok Kolpinga 2013 jest dla nas czasem nowych Bożych impulsów do budowania jedności i wspólnoty braterskiej w naszych Rodzinach Kolpinga. Takim znakiem duchowej jedności i solidarności Rodzin Kolpinga w Polsce niech będzie wspólnotowe przeżywanie niedzielnej Mszy św. w drugą niedzielę miesiąca ze wspomnieniem i uczczeniem Błogosławionego Księdza Adolpha Kolpinga. Rodzina Kolpinga z Młodym Kolpingiem i z księdzem prezesem przygotuje liturgię wybranej Mszy św. z modlitwą o kanonizację (w załączeniu tekst modlitwy z Kolonii 2003 roku). Po Eucharystii proszę zadbać o świąteczne spotkanie Rodziny Kolpinga.

(W parafii i sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie członkowie Rodziny Kolpinga i sympatycy zgromadzą się na Mszy św. o 9.30 z pocztem sztandarowym i kandydatami do Młodego Kolpinga. Na Mszę św. o 11.00 zapraszamy Rodziców z dziećmi, zwłaszcza z Zielonego Wzgórza, którzy są zainteresowani tworzeniem Domu Kultury dla dzieci i młodzieży pod patronatem Kolpinga. Po Mszach spotkanie w domu parafialnym).

 Serdecznie proszę wszystkich Braci i Siostry o modlitewne wsparcie przygotowań i o owocne przeżycie naszej kolpingowskiej pielgrzymki w Krakowie, abyśmy dzielili się radością wiary i wzrastania we wspólnocie Chrystusowego Kościoła. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz z radością przyjął pomysł księży prezesów z dnia skupienia w Jarosławiu, aby Rodziny Kolpinga pielgrzymowały od Roku Wiary do stolicy Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

Znakiem czasu dla Dzieła Kolpinga w Polsce jest list z Sekretariatu Stanu z dnia 28 stycznia 2013 roku, w którym Abp Angelo Becciu zapewnia, że: „Oczekiwania całej Rodziny Kolpinga, związane z przybyciem do Krakowa relikwii Błogosławionego, Ojciec Święty wspiera swoją modlitwą. Dla wszystkich pielgrzymujących do Sanktuarium - Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie - w Roku Wiary uprasza obfitość Bożych darów”. 

Okazało się, że jest to jeden z ostatnich darów Ojca Świętego Benedykta XVI - jego ojcowska modlitwa i błogosławieństwo dla oczekiwań Rodzin Kolpinga w Polsce, które modlą się i starają się o umocnienie w wierze. Przyjmując ze czcią relikwie Błogosławionego Kapłana z Kerpen i Kolonii zobaczymy, że ten niestrudzony kapłan społecznik z XIX wieku także obecnie wśród nowych zagrożeń dla ludzi i rodzin w Europie i w Polsce potrafi wspomagać przed Bogiem Miłosiernym rodziny i rodziców z ich dziećmi, młodzieżą i seniorami.

2. Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Krakowie 13 marca 2013 będzie mieć trzy stacje modlitwy i refleksji pt. „Trwajcie mocni w wierze”.

Pierwsza stacja będzie w sanktuarium Najświętszej Rodziny: o godz. 12.00 Anioł Pański z konferencją Ks. Prezesa krajowego nt „Musicie wygrać walkę o Rodzinę”.

Druga stacja - w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o 15.00 – „Zawierzcie Bożemu Miłosierdziu” i spektakl teatralny pt „A to Polska właśnie” wg Stanisława Wyspiańskiego.

Trzecia stacja - w sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II „Nie lękajcie się” - o godz. 17.00 Msza św. koncelebrowana z Księdzem Kardynałem Stanisławem Nagym w intencjach Kościoła, Ojczyzny i Rodzin  - o błogosławiony wybór Papieża – 266 następcy św. Piotra i Benedykta XVI i o duchowe umocnienie wiernych Polaków w Ojczyźnie i na emigracji.

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz jako jeden z ojców konklawe zaprasza wszystkich Członków Rodzin Kolpinga z Młodzieżą do królewskiego i papieskiego Krakowa - miasta Bożego Miłosierdzia i prosi Rodziny Kolpinga o wielką modlitwę w intencjach Kościoła Powszechnego, Ojczyzny i Rodzin.

Pielgrzymka Polskich Rodzin Kolpinga z Młodym Kolpingiem z północnych rejonów Polski odbędzie się 21 września 2013 roku w Koronowie w diecezji pelplińskiej. Oczywiście, jeśli Bracia i Siostry zechcą i mogą przyjechać już teraz do Krakowa, to serdecznie zapraszamy.

3. Relikwiarz i peregrynacja Błogosławionego Ks. Adolpha Kolpinga w Polsce.

W czasie naszej Pielgrzymki przy relikwiach Błogosławionego Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się” Ks. Kardynał Stanisław Nagy poświęci relikwiarz Błogosławionego Adolpha KolpInga. Ta znacząca pamiątka Roku Wiary będzie peregrynować z obrazem naszego Patrona do parafii Rodzin Kolpinga w Polsce. Księży Prezesów i Proboszczów proszę serdecznie, aby rezerwować i ustalać ze mną czas Nawiedzenia. Dla całej parafii z Rodziną Kolpinga może to być Tydzień Troski o Rodziny i Troski o Naród – od soboty do piątku. Relikwie można będzie zabierać z sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie, albo z parafii kończącej Tydzień Nawiedzenia Błogosławionego Ks. Adolpha Kolpinga. Na Nawiedzenie, które rozpoczniemy po wakacjach 2013, przygotujemy materiały i wystawę okolicznościową.

4. Apostolstwo Modlitwy Rodzin Kolpinga od 2013 Roku Wiary.

Darem serc wierzących i kochających Jezusa Chrystusa i Jego Kościół Święty oraz środkiem duchowego rozwoju charyzmatu polskich Rodzin Kolpinga od roku dwustulecia urodzin naszego Założyciela (1813 – 2013) niech będzie włączenie się wszystkich członków Rodzin Kolpinga z dziećmi i młodzieżą do Apostolstwa Modlitwy. Będzie to wyrazem naszej wdzięczności Bogu i Kościołowi za dar wielkiego pontyfikatu Benedykta XVI, który w styczniu Roku Wiary udzielił specjalnego błogosławieństwa dla modlących się wzrastających w wierze w duchu Adolpha Kolpinga. Wdzięczni Bogu za dar wiary czujemy się powołani do uczestniczenia w nieustannej trosce Kościoła o najważniejsze sprawy całego świata i o sprawy misyjne. Od wielu lat każdy papież powierza Kościołowi bardzo konkretne sprawy podając intencję ogólną i intencję misyjną na każdy miesiąc w roku. Pomysł włączania się Rodzin Kolpinga został pozytywnie przyjęty przez kilku Księży Prezesów, z którymi spotkałem się na dniu skupienia w Krakowie – w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w poniedziałek 25 lutego br.

Wszystkich Księży Prezesów i Przewodniczących bardzo proszę o przypominanie tej sprawy naszym ludziom na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Materiały pomocnicze i ulotki z intencjami Apostolstwa Modlitwy przygotujemy na naszą Pielgrzymkę w Krakowie. Ponadto można korzystać z miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego” lub www.ampolska.co lub e-mail: am@ampolska.co  

Ufam, że nasze pielgrzymowanie do Najświętszej Rodziny i do Jezusa Miłosiernego w Krakowie przy czcigodnych relikwiach Świętej Siostry Faustyny oraz Błogosławionych Jana Pawła II i Ks. Adolpha Kolpinga przyniesie umocnienie w wierze i napełni nasze serca i Rodziny Bożym pokojem i Miłością.

Kraków, 3.03.2013 r.      ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)