Prezes Krajowy Dzieła Kolpinga do Księży Prezesów i Rodzin Kolpinga w Polsce

 

Ojcu Kolpingowi chwała i cześć!

Prezes Krajowy Dzieła Kolpinga
do Księży Prezesów i Rodzin Kolpinga w Polsce
 
Drodzy Współbracia Prezesi i Księża Proboszczowie,
Drogie Siostry i Bracia Rodzin Kolpinga,
Drogie Siostry i Bracia Młodego Kolpinga

    1. W piątek 2 sierpnia 2012 roku w domu biskupów krakowskich w Krakowie miałem szczęście spotkania Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Ksiądz Kardynał wyraził radość, że jestem prezesem krajowym Dzieła Kolpinga. Obecnie jako rezydent - założyciel  osiedlowej parafii Nowy Bieżanów (od 1980 roku) i sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie (od 1994 roku) mogę być do dyspozycji biskupa jako opiekun chorych księży archidiecezji krakowskiej i jako prezes krajowy Związku Kolpinga w Polsce. Metropolicie Krakowskiemu przedstawiłem Zarząd Centralny  Dzieła Kolpinga w Polsce piątej kadencji na lata 2012 – 2016. Zapoznaliśmy naszego Arcybiskupa z obecnym stanem Rodzin Kolpinga w Polsce, Europie i świecie. 
    Rok 2013 w Kościele będzie Rokiem Wiary i Rokiem bł. Adolfa Kolpinga (dwustulecie jego urodzin). Czujemy się zmotywowani do coraz lepszej współpracy w naszych Rodzinach. Kraków będzie gościł Radę Generalną Międzynarodowego Dzieła Kolpinga od niedzieli 26 maja do soboty 1 czerwca 2013. Ksiądz Kardynał pragnie spotkać się z uczestnikami tego międzynarodowego gremium. Będziemy prosić, żeby delegacje polskich Rodzin Kolpinga przybyły do Krakowa, aby wspólnie z Radą Generalną uczestniczyć w centralnej krakowskiej procesji Bożego Ciała 30 maja 2013 roku.
    Ks. Kardynał z uznaniem wypowiedział się o działaniach Związku Kolpinga w Kościele Powszechnym. W Rzymie miał okazję nieraz doświadczyć żywej obecności ludzi Kolpinga ze wszystkich kontynentów zwłaszcza na beatyfikacji bł. Adolfa Kolpinga kapłana w 1991 roku. (Kolping międzynarodowy działa w 61 krajach, a jego centrala jest w Kolonii).

 
    2. Rodziny Kolpinga jako stowarzyszenia katolików świeckich działają na terenie parafii, miasta czy wsi, w ścisłej współpracy z proboszczem i prezesem - duchowym opiekunem. Dobra współpraca świeckich i duchownych  jest tym bardziej potrzebna dzisiaj. Wszyscy widzimy jak lekceważy się rolę Kościoła  w społeczeństwie. Od lat ośmiesza się i niszczy autorytety biskupów, kapłanów, nauczycieli, wychowawców a nawet rodziców, którzy chcą i mają prawo kształtować dzieci i młodzież w duchu chrześcijańskich zasad wiary i miłości. Jako obywatele wolnego kraju swoją postawą nie możemy zgadzać się na dyskryminowanie i prześladowanie katolików. Nie możemy milczeć i godzić się z lekceważeniem wartości ludzkich i chrześcijańskich. Nie możemy zezwalać mającym władzę, aby ograniczali wolność mediów. Wielkim skandalem jest milczenie i niechęć głów państwa polskiego wobec tak lekceważącego traktowania telewizji TRWAM.
 
    3. Świeccy katolicy ze swymi pasterzami mają być świadkami i apostołami nowej ewangelizacji Polski, Europy i świata. Katolicy świeccy potrzebują nas kapłanów. My kapłani potrzebujemy Was Bracia i Siostry. Wszyscy tworzymy w naszych domach i rodzinach, w parafiach  jeden i ten sam Kościół Chrystusowy. Chcemy czynić jeszcze więcej, aby nasz Kościół był żyjącym Domem, w którym jest Bóg, Miłość i Prawda. W tym Domu jest miejsce dla każdego człowieka. W Domu kochany jest i szanowany jest każdy – ojciec i matka, syn i córka, dziecko i młodzieniec czy panna, starszy, chory i niepełnosprawny. Chcemy wzajemnie sobie pomagać i służyć. Rodziny Kolpinga są takimi dobrymi szkołami życia, współpracy, modlitwy i ochotnej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
 
    4. Na zakończenie sierpniowej audiencji Ksiądz Kardynał udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa z życzeniem: „Niech ta wasza misja trwa i dalej się rozwija. Z serca Wam na tę działalność błogosławię”. Przekazał także dar dla Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce w postaci obrazu błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II z osobistą dedykacją. Ufamy, że w kontynuowaniu dobrych dzieł i w rozwoju Rodzin Kolpinga i kół Młodego Kolpinga w parafiach i diecezjach będą nas wspomagać modlitwą, błogosławieństwem i przykładem Maryja, nasza Matka i Królowa, Święci Patronowie, zwłaszcza bł. Ojciec Kolping i bł. Ojciec Święty Jan Paweł II.
 
    5. Dzielę się z Wami doświadczeniem i radością, jaką przyniosło europejskie spotkanie prezesów krajowych z prezesem generalnym Dzieła Kolpinga w Kolonii (ks. Otto Dillenburg) w dniach od 20 do 23 sierpnia 2012 r. Bardzo dziękuję za pomoc Zarządowi i Centrali Dzieła Kolpinga w Krakowie oraz profesorowi Józefowi Wrońskiemu z mojej parafii i Rodziny Kolpinga, którzy ułatwili mi czynny udział w tym wydarzeniu. Owocami tej wspólnej pracy i modlitwy przy grobie błogosławionego Ojca Kolpinga w Kolonii księży prezesów z Austrii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier będę chciał jak najszybciej podzielić się z naszymi Księżmi Prezesami i Rodzinami Kolpinga we wszystkich rejonach Polski.
 
    Z pozdrowieniem braterskim i modlitwą o Błogosławieństwo Boże na nowy kolejny i szczęśliwy rok życia, rozwoju i pracy w Rodzinach Kolpinga w kraju i poza granicami

ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy
Dzieła Kolpinga w Polsce
 
Kraków, 30 sierpnia 2012 r.
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)