Rok 2016 - Formacja Rodzin Kolpinga

w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski

Drodzy Bracia i Siostry Kolpinga w Polsce.
Drodzy Bracia Prezesi naszych Rodzin Kolpinga.

1. Piszę do Was z okazji 150 rocznicy śmierci błogosławionego Adolpha Kolpinga, którą wspominamy 4 grudnia 2015 roku. Dla mnie, syna górnika z Jaworzna, jest to także znaczący dzień – dzień św. Barbary patronki górników. W tym dniu w sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie o godzinie 9.00 odprawiam Mszę św. z Seniorami. Modlimy się o kanonizację naszego Patrona prosząc też o orędownictwo u Boga w trudnych sprawach polskich kopalń węgla i soli.
 
2. Adwent wprowadza nas w nowy rok kościelny 2016. Tym razem jest to rok wyjątkowy, bo Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Ojciec święty Franciszek otworzy uroczyście Rok Miłosierdzia 8 grudnia 2015 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i kolejną rocznicę urodzin naszego Patrona. Nasi Pasterze otwierają także Bramy Miłosierdzia w katedrach i w kościołach stacyjnych. Wprowadzają nas na Drogę Chrzcielną. Wraz z naszymi parafiami będziemy starali się odnawiać w sercach świadomość wielkich skarbów Bożego Miłosierdzia, jakie otrzymujemy jako Naród ochrzczony w 966 roku. Dary Boże otrzymujemy też osobiście, kiedy szczerze odnawiamy życie wiary i poczucie wielkiego znaczenia sakramentu Chrztu. Skarby te możemy czerpać ze źródeł Bożego Miłosierdzia, jeśli z wiarą, ufnością i miłością będziemy postępować Boża Drogą zbawienia i świętości. Natchnieniem dla naszych wspólnych kolpingowskich działań, przez które chcemy uczestniczyć w budowaniu wspólnoty narodowej i wspólnoty Ludu Bożego niech będą tematy programu duszpasterskiego, jaki proponują nasi Biskupi w kolejne miesiące Roku Jubileuszowego w świetle haseł: „Miłosierni jak Ojciec” i „Nowe życie w Chrystusie”.
(strona Konferencji Episkopatu Polski: www.chrzest966).
 
3. Pamiętajmy o APOSTOLSTWIE MODLITWY poprzez modlitwę codziennego ofiarowania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i akt wynagrodzenia. Księży Prezesów i Przewodniczących Rodzin Kolpinga proszę, żeby  wszystkim członkom zapewnić teksty intencji powszechnych i ewangelizacyjnych na 2016 rok. Intencje te uwrażliwiają nas na najpilniejsze sprawy Kościoła i świata. (Znajdziemy je na stronie www.apostolstwomodlitwy.pl).

4. W pierwszą niedzielę Adwentu 28/29 listopada 2015 r. przeżywaliśmy Nawiedzenie Relikwii Bł. Adolpha Kolpinga w parafii kolegiackiej św. Floriana w Chodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej. Zobaczyłem na miejscu, że prężna Rodzina Kolpinga w Chodzieży żyje i działa tak blisko źródeł Chrztu Polski: Lednica, Gniezno, Poznań.

Uwaga! Po spotkaniu  w Chodzieży proponuję zmianę miejsca dorocznej wiosennej Pielgrzymki Rodzin Kolpinga. Jako Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce włączmy się w dziękczynienie za Chrzest Polski  przed 1050 laty  pielgrzymując  przez  Chodzież do Gniezna i Poznania: czwartek – piątek – sobota, 14 - 16 kwietnia 2016 r. Ufam, że  pomoże to nam w jednoczeniu i integrowaniu się Rodzin Kolpinga z Polski Północnej i Południowej, „abyśmy byli jedno!”. Liczę  szczególnie na  seniorów z Polski Północnej  i Południowej, którzy zainteresują się możliwością włączenia się wszystkich Rodzin Kolpinga w centralne uroczystości z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.

5. Rekolekcje Kolpinga w Rabce Zdroju, Wielki Post, 12 – 14.02.2016
Zachęcam Członków Rodzin Kolpinga do udziału w Rekolekcjach Kolpingowskich.

Rekolekcje prowadzą: ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy i ks. dr Lucjan Bielas, (koszt 130 zł). Zgłoszenia przyjmuje: ks. Józef Jakubiec, email: jjakubiec@kolping.pl lub tel. 605263 111.

6. Polsko – Niemieckie Spotkanie Rodzin Kolpinga w Gródku nad Dunajcem: 13 – 15 maj
2016. W spotkaniu biorą udział delegaci Diecezjalnego Związku Kolpinga z diecezji Essen i delegaci Rodzin Kolpinga Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce.

7. Światowe Dni Młodzieży  „Kraków 2016”. Rodziny Kolpinga proszę o zainteresowanie się i  wspieranie młodzieży w przygotowaniach do ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 i kontakt z  grupą roboczą Młodego Kolpinga  w Krakowie email: pkwapik@kolping.pl


Księżom Prezesom i Rodzinom Kolpinga z Seniorami i Młodzieżą życzę błogosławionego przeżywania czasu adwentowej odnowy, radosnego świętowania Bożego Narodzenia i obfitego czerpania ze źródeł Bożego Miłosierdzia – Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.

ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy 
Rabka Zdrój, 4 grudnia 2015 r.


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)