Wizyta Zarządu w Essen

Wizyta Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i spotkania z Zarządem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen  w dniach 15-18.10.2015 r.

W dniach 15-18 października 2015 r. sześciu członków Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce: Robert Prusak, Beata Harasimowicz, Urszula Trojańska, Grażyna Rzepka-Płachta, Józef Pabian i ks. Józef Jakubiec wzięło udział w spotkaniu z Zarządem i Rodzinami Kolpinga z diecezji Essen. Program wizyty obejmował  m.in. wykłady i informacje na temat przeprowadzonej przez niemieckie Dzieło Kolpinga kampanii wizerunkowej, której celem było m.in. pozyskanie nowych członków. Ponadto zaprezentowane zostały działania Ośrodka Kształceniowego  w Essen prowadzonego przez Dzieło Kolpinga oraz koncepcja domu dla młodych  -Jugendwohnen. Bardzo ważne były spotkania z przedstawicielami  tamtejszych Rodzin Kolpinga.

Podczas wspólnego zebrania zarządów ZCDK i DV Essen  zapadła decyzja o organizacji polsko - niemieckiego spotkania Rodzin Kolpinga w  dniach 13-15 maja  2016 r.

W Essen  byliśmy zakwaterowani w Kolping- Gästehaus przy Marienstrasse 5. Pierwsze spotkanie miało miejsce na kolacji w domu Klaudii i Martina Rudersdorf – przewodniczącej Zarządu Diecezjalnego, są też Ewa i Johannes Laarmann. W piątek 16 października po śniadaniu w Kolping-Gästehaus spotkanie Zarządów RK z Krakowa i Essen rozpoczynamy od rundy zapoznawczej. Miłą niespodzianką dla mnie jest przyjazd Willi i Christel Sthalschmidt z RK Bochum-Linden.

Tematem przedpołudniowego  spotkania jest „Kampania wizerunkowa Kolpinga w Niemczech w latach 2010 – 2013”. Celem kampanii była poprawa wizerunku Dzieła Kolpinga w Niemczech, które zrzesza jest 27 związków diecezjalnych. Dużym wzywaniem w ostatnich czasach jest  starzenie się członków RK i brak zainteresowania działaniami wśród młodzieży. Często też niemieckie Rodziny Kolpinga są postrzegane jako zamknięte grupy członków, niejednokrotnie są postrzegane jako stare związki czeladników. Przygotowanie kampanii zlecone znaczącej agencji reklamowej. W 2010 roku RK otrzymały materiały i znaczek „WIR SIND KOLPING” (MY JESTEŚMY KOLPING). W 2011 roku zrealizowano kampanię tematyczną, w ramach której próbowano odpowiedzieć na pytanie: Jacy jesteśmy wewnątrz? Najpierw wskazano cztery tematy: 1/ Świat pracy. 2/ Rodzina. 3/ Świat. 4/ Młodzi ludzie. Potem Rodziny Kolpinga upomniały się o trzy następne: 5/ Wiara. 6/ Kształcenie. 7/ Sprawiedliwość.

W 2012 roku prowadzono trzecią fazę kampanii - Kampanię Członkowską. Celem tego roku było pozyskanie 12 tysięcy nowych członków. 12000 x PRZYJAŹŃ. 12000 x WSPÓLNOTA.

Udanym wydarzeniem były „Rozmowy Kolońskie” – 200 osób spotkało się z Prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem, a w roku  2013 roku odbyło też interesujące spotkanie Prezydenta z 800 młodymi ludźmi  z okazji 200-lecia urodzin bł. Adolpha Kolpinga.

Zapytałem o księży prezesów Rodzin Kolpinga  w Niemczech. – Ogólnie jest bardzo trudna sytuacja. Wiele RK nie ma księdza prezesa. W Essen spośród 100 prezesów kapłanów na spotkanie z prezesem diecezjalnym przyjechało tylko czterech! W diecezji Muenster 50% prezesów to kapłani, a 50% to są świeccy asystenci pastoralni – i ci są wynagradzani przez diecezję. Świeccy zakładają RK i szukają prezesa – asystenta pastoralnego, bo kapłan często musi obsłużyć kilka kościołów w dużej parafii i nie ma możliwości, aby zająć się RK.

Kampania Wizerunkowa Kolpinga w Niemczech miała hasło: „KOLPING – ŻYĆ ODPOWIEDZIALNIE – DZIAŁAĆ SOLIDARNIE”. Szkoda, że zrezygnowano z pierwszego członu: „WIERZYĆ WSPÓLNIE”. Każda RK wymyśla sobie własne hasła i własne logo. Brakuje jednej linii wspólnej dla wszystkich.

Kolping w 12 zdaniach – słowach: 1/ Zachwycony Jezusem. 2/ Odwaga. 3/ Odpowiedzialność. 4/ Radość. Ludzie dołożyli następne: 6/ Zaufanie do Boga. 7/ Siła sprawcza (Tatkraft).

Celem Kampanii było, żeby 50% chrześcijan w Niemczech wiedziało co to jest Kolping. Na pytanie, które związki zajmują się sprawami socjalnymi, tylko 1 % mówi, że Kolping. A w schemacie 4 związków o charakterze socjalnym, częściej wymieniany jest Kolping. W Essen od 10 lat prowadzą mieszkania dla młodych, a nikt z mieszkańców nie jest w Kolpingu.

Ze strony polskiej Beta Harasimowicz zaprezentowała realizowane projekty  „Małopolska Sieć Organizacji Pozarządowych NGO”, Seniorzy dla demokracji i „Partycypacja przyjazna seniorom”.

Spotkanie z Zarządem Diecezjalnym Kolpinga Essen

Wieczorem o 18.30 spotkaliśmy się z Zarządem Diecezjalnym Kolpinga Essen. Poznałem prezesa diecezjalnego, którym jest proboszczem w Bottrop i kolegą ze studiów Proboszcza w Bochum Linden. Omówiono organizację spotkania polsko- niemieckich Rodzin Kolpinga w dniach 13-15 maja 2016 r. Tematem przewodnim  spotkania będą  nowo ogłoszone we wrześniu 2015 r. „cele  zrównoważonego rozwoju”.

Prowadzono też rozmowy na temat partnerstw RK z Polski i Niemiec.  Klaudia Rudersdorf  stwierdziła, że istniejące partnerstwa nie zawsze funkcjonują dobrze. Zarząd Diecezjalny zaprosił członków Kolpinga i rozmawiali  jak ożywić partnerstwa polsko – niemieckie. W Diecezji Essen w tej chwili  nie ma Rodzin Kolpinga, które chciałyby podjąć partnerstwo. Eva Laarmann podała przykłady partnerstw polsko-niemieckich, które nie utrzymują ze sobą kontaktów, nie spotykają się. Klaudia Rudersdorf oraz Eva Laarmann wraziły nadzieję,  że może dzięki spotkaniu jakie odbędzie się w Polsce w maju 2016 łatwiej będzie zachęcić RK do nawiązania partnerstwa. Ja osobiście powiedziałem o autentycznym partnerstwie jakie istnieje od 1993 roku między RK Bochum Linden i Kraków Nowy Bieżanów. Jest to także partnerstwo między parafiami z osobistym zaangażowaniem proboszczów prezesów emerytowanych i aktualnych.

Robert Prusak przedstawił zaangażowanie ZCDK w przygotowania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016 i zaproponował chęć spotkania podczas ŚDM z członkami Kolpinga z Essen. Zarząd Diecezjalny Kolpinga  nie przewiduje organizowania wyjazdu młodzieży; tym zajmuje się diecezja Essen. Ja wręczałem pamiątkowe obrazki z Ikoną Matki Bożej ŚDM.

Ośrodek Kształceniowy Kolpinga w Diecezji Essen. Akademia Kolpinga

W sobotę 17 października na sesji przedpołudniowej zapoznaliśmy się ze strukturą Ośrodka Kształceniowego Kolpinga w Diecezji Essen. Ośrodek ten obejmuje trzy obszary:

    1. Kształcenie dorosłych w Akademii Kolpinga: zdrowie, pomoc społeczna i wychowanie
    2. Pomoc zawodowa dla młodzieży – kursy przygotowawcze do zawodu
    3. Praca z więźniami – dokształcanie zawodowe więźniów w Bochum i w Gelsenkirchen

Akademia Kolpinga prowadzi kształcenie dorosłych organizując kursy: zdrowie, pomoc społeczna dla seniorów i wychowanie. Kursy są płatne: Młodzi płacą za kursy, bo chcą podnosić swoje kwalifikacje. Kurs może opłacić RK, albo Diecezja. Kursy dłuższe trwają od 8 do 20 miesięcy. Są to kursy: kierowników ośrodków wychowawczych, opiekunów dzieci do lat 3, logopedów, nauczycieli języka angielskiego. Kursy są dla grup 8 – 18 uczestników. Akademia Kolpinga organizuje też seminaria jednodniowe w soboty.

Akademia Kolpinga jest wysoko oceniana dzięki zatrudnieniu bardzo dobrych specjalistów i profesjonalistów. Zarząd Diecezjalny otrzymuje z Regionu Północnej Westfalii dofinansowanie dla Akademii Kolpinga i na kursy prowadzone także przez Rodziny Kolpinga.

Dom Kolpinga dla Młodzieży w Essen

Po południu udaliśmy się do Kolping-Jugendwohnen przy Frankfurter Strasse 3. W tym kompleksie domów mieszka młodzież w wieku 18 – 27 lat. Jest tu 50 miejsc. Jest opieka pedagogiczna 2 wychowawców. Młodsi w grupie 30 osób mają 4 wychowawców, opieka 24 godziny na dobę. 10 osób mieszka tu cały czas, bo w domu są problemy, np. przemoc. Ośrodek zatrudnia 20 osób, sprzątanie i drobne naprawy należą do młodzieży.

Czego się tutaj uczą? Budowa torów, elektronika, budowa domów, izolacja, budowa scen teatralnych.

Wynajem mieszkań: w I budynku jest 30 łóżek i posiłki. W II budynku jest 50 miejsc. Mogą tu mieszkać młodzi różnych narodów i różnych religii. Młodzi mieszkający tu nie interesują się Kolpingiem. Jak młodzi tu trafiają? Reklama, marketing szeptany. Internet. 50% młodzieży trafia tu poprzez Jugendamt. W Niemczech działa też organizacja parasolowa zrzeszająca Domy Kolpinga.

Rozmawialiśmy też o poważnym problemie związanym z przybyciem uchodźców z Syrii, Iraku, z krajów muzułmańskich. W Niemczech są dyskusje, obawy, demonstracje. Każdy samorząd rozstrzyga samodzielnie, jak może pomóc uchodźcom. Niemieckie Dzieło Kolpinga uznało obowiązek przyjęcia uchodźców.

W niedzielę 18 października uczestniczyliśmy w Mszy św. Kolpingowskiej w kościele pw. Aniołów Stróżów w Essen Frillendorf o godz. 10.00. (Ewangelię po polsku czytałem z komórki p. Roberta…). Po Mszy św. było duże spotkanie w Centrum Parafialnym z Kolpingsfamilie Essen-Frillendorf (ponad sto osób). Na zakończenie posiłku dziękowałem w imieniu delegacji polskiej za wspólnie spędzony czas, za bardzo dobrą organizację spotkań w Essen. Nie byłbym sobą, żeby nie powiedzieć, że 28 października 2015 roku obchodzę 70 rocznicę urodzin. Dziękuję Bogu, że moi Rodzice Józefa i Ludwik wywiezieni na roboty do Niemiec w czasie II wojny światowej trafili do dobrych Gospodarzy. Ja dziękuję Bogu, że urodziłem się w Polsce i że po latach spotykam także tu w Niemczech dobrych i szlachetnych ludzi - Braci i Siostry Kolpinga.

W nocy około godziny 23.00 wylądowaliśmy szczęśliwie na  lotnisku Jana Pawła II w Krakowie Balicach. Ufam, że wymiana doświadczeń i wspólnych działań zainspiruje nas do jeszcze większej troski o formację duchową KOLPINGA W POLSCE I W NIEMCZECH w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016.

Rabka Zdrój, 3.11.2015 r.     ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)