LIST PREZESA NA OZZ W GDAŃSKU 2015

Przygotowanie do Ogólnego Zgromadzenia
 Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce
  19 i 20 czerwca 2015 roku w Gdańsku

Drodzy Księża Prezesi,
Drodzy Bracia i Siostry Rodzin Kolpinga w Polsce

Kolejne Ogólne Zgromadzenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce  będzie mieć miejsce w Gdańsku w parafii św. Piotra i Pawła w sobotę 20 czerwca 2015 roku. Każda Rodzina Kolpinga powinna delegować na to najważniejsze w ciągu roku wydarzenie dwóch swoich przedstawicieli, bądź ich pełnomocników. OZZ jest najważniejszym gremium wszystkich członków Rodzin Kolpinga danego kraju. Nasi przedstawiciele zgromadzeni na OZZ podejmą ważne decyzje i uchwały, które winny przyczyniać się do umocnienia jedności, wiarygodności i potrzeby pomyślnego tworzenia Dzieła Kolpinga w naszej Ojczyźnie w duchu solidarności i współpracy z Międzynarodowym Dziełem Kolpinga.

III OZZ obecnej kadencji w Gdańsku  ma charakter sprawozdawczy. Ufam, że delegaci udzielą absolutorium Zarządowi krajowemu i zainspirują do większego zaangażowania wszystkich w dalszy rozwój i umacnianie charyzmatu Dzieła Kolpinga. Obecne OZZ jest połączone z dwudniowym seminarium polsko – niemieckim nt. „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”  - Pomoc rozwojowa na przykładzie międzynarodowej współpracy w Dziele Kolpinga.

Nowy statut ZCDK w Polsce zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Krakowie i przez Radę Generalną w Kolonii otwiera w Polsce możliwość i pespektywę budowania struktur diecezjalnych Dzieła Kolpinga. Jest szansa, że wkrótce nastąpi oficjalne utworzenie  Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Diecezji Pelplińskiej.

Tak doniosłe wydarzenie wymaga solidnego przygotowania pod względem merytorycznym, logistycznym i duchowym. Księży Prezesów i Zarządy Rodzin Kolpinga bardzo  proszę o materialne wsparcie delegatów jadących na OZZ do Gdańska.

A wszystkich Braci i Siostry proszę o modlitwę w intencjach pomyślnego przebiegu OZZ.

Naszym wspólnym darem modlitewnym na OZZ w Gdańsku niech będzie Nowenna Modlitwy w intencjach jedności i rozwoju Dzieła Kolpinga w Polsce, Europie i Świecie – od czwartku 11 do piątku 19 czerwca 2015 roku.  W tym czasie wszyscy codziennie ofiarujmy Bogu Miłosiernemu przez Najświętsze Serce Jezusa i naszej Matki specjalną modlitwę np. jeden dziesiątek Różańca.

Z braterskim pozdrowieniem łączę prośbę o orędownictwo i błogosławieństwo naszego Patrona bł. ks. Adolpha Kolpinga i św. Jana Pawła II dla wspólnoty braterskiej naszych Rodzin Kolpinga z Młodym Kolpingiem i Seniorami.

 
ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy                                 Rabka-Zdrój, 10.06.2015 r.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)