Bł. A. Kolping w Roku Wiary i 200. rocznicy urodzin wyruszył w Polskę.

W sobotę 21 września 2013 roku w Koronowie w diecezji pelplińskiej rozpoczęliśmy Peregrynację Relikwii Błogosławionego Księdza Adolpha Kolpinga z obrazem Najświętszej Rodziny i Różańcem. Delegaci pelplińskich Rodzin Kolpinga ze swymi księżmi prezesami spotkali się, by omówić szczegóły peregrynacji, której pierwszym etapem jest PELPLIŃSKI SZLAK KOLPINGA od Koronowa do Łeby.

Przed Mszą św. proboszcz i kustosz bazyliki - ks. prał.Henryk Pilacki prezes tutejszej RK , prezes krajowy ks. prał. Józef Jakubiec z Krakowa, ks. dr Stanisław Dyndał wiceprezes krajowy z Jarosławia i Rodzina Kolpinga z Koronowa z przewodniczącą Mirosławą Pietrygą - w asyście pocztów sztandarowych - wnieśli do okazałej pocysterskiej kolegiaty Relikwie z obrazem bł. ks. A. Kolpinga, obraz Najświętszej Rodziny z Krakowa i Różaniec poświęcony przez bł. Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz po modlitwie rozpoczęcia odczytał list Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny z błogosławieństwem pasterskim na DNI MODLITWY I TROSKI O RODZINĘ z Najświętszą Rodziną i błogosławionym Ks. Adolphem Kolpingiem. Okolicznościowe słowo z błogosławieństwem przekazał także Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.

Ks. prezes w homilii przybliżył osobę bł. Adolpha Kolpinga, syna ubogiej pasterskiej rodziny z Kerpen k/Kolonii, potem czeladnika szewskiego, którego Bóg powołał do kapłaństwa w 1845 roku. Przez dwadzieścia lat życia kapłańskiego okazał się wielkim przyjacielem młodzieży i obrońcą rodzin zwłaszcza ubogich i bezrobotnych. Założone przezeń katolickie Związki Czeladników stały się fundamentem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które obecnie służy ludziom w 61 krajach świata. Dziękujemy Bogu, że są ludzie odważni i ofiarni z wyobraźnią miłosierdzia w 48 Rodzinach Kolpinga w Polsce stanowiących jeden Związek Centralny wraz z 9 Rodzinami Kolpinga diecezji pelplińskiej. Mamy nadzieję, że peregrynacja wzbudzi zainteresowanie i zapał apostolski w sercach nowych ludzi, zwłaszcza młodych i seniorów, którzy zechcą przyłączyć się do już istniejących Rodzin Kolpinga bądź będą organizować kolejne.

Po Eucharystii licznie zgromadzeni parafianie uczcili relikwie przez pobożne dotknięcie i przeżegnanie się. W niedzielę 22.09. na pięciu Mszach świętych po kazaniu wszyscy wierni odnawiali chrzcielne przyrzeczenia i wyznanie wiary. Małżonkowie odnawiali śluby małżeńskie i wspólnie z dziećmi i pojedynczymi osobami otrzymywali indywidualne błogosławieństwo z obrazkiem Roku Wiary. 

Relikwie naszego Patrona z obrazami i różańcem po uroczystej niedzieli Nawiedzenia pozostały w kościele parafialnym do następnej soboty, kiedy Rodzina Kolpinga z ks. prezesem przewiozła je do następnej parafii kolpingowskiej w Niewieścinie.  


PELPLIŃSKI SZLAK KOLPINGA pobiegnie dalej przez: KRĄG, SUBKOWY, TCZEW, ŁĘCZYCE, BRZEŹNO LĘBORSKIE, CEWICE do ŁEBY.

 Nowy szlak Kolpinga TOR 2013 pojawi się jako szlak Troski o Rodzinę, jako szlak wiary i ewangelizacyjnego zaangażowania katolików świeckich. Pojawi się jako znak czasu obok szlaków św. Jakuba czy szlaków Jana Pawła II.
Na kolejnych stacjach kolpingowskiego szlaku MODLITWY I CZYNU będziemy umacniać się w charyzmacie  Dziela Kolpinga pod nazwa „TOR 2013”. TOR KOLPINGA  to jest nasza codzienna TROSKA O RODZINĘ. W tej trosce wspomaga nas Najświętsza Rodzina i niestrudzony obrońca rodzin błogosławiony Jan Paweł II. Prezes krajowy przekazuje Rodzinom Kolpinga papieskie życzenie, jakie otrzymał dla krakowskiego sanktuarium rodzin w 1994 roku: „MUSICIE WYGRAĆ WALKĘ O RODZINĘ!”. W tej walce niezawodną i skuteczną bronią jest RÓŻANIEC. Wszyscy potrzebujemy nowej duchowej mobilizacji w codziennej trosce o naszą wiarę i życie religijne własne i rodzin. Z wiarą i posłuszeństwem przyjmujemy nauczanie Ojca Świętego Franciszka i jego poprzedników następców św. Piotra. Troszczymy się o godne i piękne życie małżeństw, o naukę, pracę i dobre wychowanie dzieci i młodzieży do życia i miłości. Wędrując z naszym Patronem po ziemi polskiej będziemy coraz lepiej poznawać dzieje, skarby kultury i pracy naszych przodków. W duchu  Księdza Kolpinga współpracujemy z ludźmi dobrej woli. Nawiązujemy partnerstwo z krajowymi i zagranicznymi Rodzinami Kolpinga. Nie możemy zaniechać starań, aby nasze pokolenie broniło i pomnażało dobro wspólne Narodu i Ojczyzny i wzrastało w solidarności i braterstwie z innymi narodami Europy i świata.

Kraków, 24.09.2013 r.    ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)