XXXIII PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ

XXXIII Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę
6  – 11 sierpnia 2013 r
.

Drodzy Bracia i Siostry Rodzin Kolpinga,
Kochani Młodzi Przyjaciele i Sympatycy Młodego Kolpinga,
Czcigodni Seniorzy i Seniorki!
 
Zapraszam serdecznie na Pieszą Pielgrzymkę z błogosławionym Ks. Adolphem Kolpingiem z Krakowa na Jasną Górę w dniach od 6 do 11 sierpnia 2013 roku. Pójdziemy w Grupie XX Najświętszej Rodziny w III Wspólnocie Prokocimsko-Podgórskiej.

W Roku Wiary i Roku 200-lecia urodzin naszego Patrona pójdziemy z jego relikwiami. Na pewno znajdą się ludzie odważni z Rodzin Kolpinga, młodzi i starsi, którym zdrowie jeszcze pozwoli, aby w ciągu sześciu dni przejść pieszo około 170 km. Pielgrzymka to szansa przeżycia rekolekcji w drodze. Wędrowanie we wspólnocie pątników  daje niepowtarzalną radość i pokój serca. Idziemy z Jezusem Chrystusem do naszej Matki i Królowej na Jasną Górę. Może to być niezwykła przygoda. Przygoda umocnienia czy odzyskania wiary, łaska nawrócenia i odkrycia sensu życia. Odkrycie Bożych źródeł mocy do pokonania wszelkich trudności i przeciwności życia.

W naszych sercach zaniesiemy Matce Bożej  intencje osobiste, rodzinne, parafialne i nowe zadania Dzieła Kolpinga w Polsce, a przede wszystkim troskę o Młodego Kolpinga. Zaniesiemy jeszcze raz Królowej Polski akt zawierzenia Dzieła Kolpinga. Poniesiemy trudne sprawy naszej Ojczyzny, świata i Kościoła wierząc, że Duch Święty na nowo zstąpi „i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi”.

Zapisy  na Pielgrzymkę - w Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie do 31 lipca br. Ilość miejsc w „Dwudziestce” ograniczona do 100 osób! Przewodnikiem naszej grupy jest ks. kanonik Mirosław Dziedzic proboszcz i ks. prałat Józef Jakubiec, prezes krajowy Dzieła Kolpinga w Polsce. Informacje organizacyjne i dobre rady dotyczące Pielgrzymki znajdziemy na www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl

Ufamy, że nie zabraknie ochotników do pięknego i radosnego przeżycia przygody z Bogiem Miłosiernym w radosnym gronie młodych i starszych Przyjaciół i uczniów błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Kolpinga pod opieką Najświętszej Rodziny.

      ks. prałat Józef Jakubiec, prezes krajowy
Kraków, 28.06.2013 r.


P.S. (Błog. Ks. Adolph Kolping urodził się 8.12.1813 roku w Kerpen koło Kolonii w rodzinie ubogich pasterzy. Po szkole podstawowej zdobył zawód szewca. Mając 24 lata może uczyć się w gimnazjum. Po maturze zostaje przyjęty do seminarium duchownego w Kolonii. Zostaje księdzem w 1845 roku. W ciągu 20 lat kapłaństwa swoje życie i talenty poświęca przede wszystkim młodzieży, ludziom ubogim i bezrobotnym. Organizuje Związki Katolickich Czeladników. Po śmierci (4.12.1865) Dzieło Kolpinga rozszerza się poza granice Niemiec jako stowarzyszenia katolików świeckich pod nazwą Rodziny Kolpinga. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga istnieje już w 61 krajach świata, w Polsce Rodziny Kolpinga pojawiają się od 1990 roku. Prekursor nauki społecznej Kościoła zostaje beatyfikowany przez Jana Pawła II w Rzymie 27.10.1991 roku. W czasie nowych zagrożeń i kryzysów ten błogosławiony kapłan przychodzi z pomocą Nieba, abyśmy nie ustawali w trosce o wiarę, o godne życie rodzin, o naukę i pracę dostępną dla wszystkich i w odważnych działaniach dla wspólnego dobra jakim jest ziemska Ojczyzna równie jak  inne narody Europy i świata).

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)