Słowo Prezesa po OZZ w Częstochowie


I. 1. Akt zawierzenia Dzieła Kolpinga - Matce Najświętszej Królowej Polski. Bogu dzięki za kolejne wydarzenie ważne dla nas w Roku Wiary. Było nim Ogólne Zgromadzenie Związku w Częstochowie. Pierwsze kroki w piątkowy wieczór skierowaliśmy do Matki Bożej na Apel Jasnogórski. Stanęliśmy przed cudownym obrazem z relikwiami błogosławionego ks. Adolpha Kolpinga i pocztem sztandarowym. Na ołtarzu Ojczyzny złożyliśmy akt zawierzenia Matce Najświętszej Królowej Polski Dzieła Kolpinga i relikwie, którymi pobłogosławił generał zakonu paulinów ojciec Izydor Matuszewski.

Noc spędziliśmy w progach gościnnego Domu Pielgrzyma Księży Chrystusowców. W sobotni poranek podczas Mszy świętej z Jutrznią usłyszeliśmy Słowa Pana, że mamy służyć Jednemu Panu i nie możemy się pochłonąć zbytnią troską o życie, o jedzenie ani odzienie. Jako ludzie Kolpinga służymy Bogu i braciom w potrzebie roztropnie i mądrze. Nie mogą pochłonąć  nas same projekty i pogoń za pieniędzmi, ale musimy być ludźmi odważnego zwierzenia Bogu. Wszyscy delegaci OZZ odmówiliśmy akt zawierzenia Matce Najświętszej Królowej Polski Dzieła Kolpinga i uczciliśmy relikwie naszego Patrona.

2. Wybory Wiceprezesa. Obrady Ogólnego Zgromadzenia mieliśmy w sali konferencyjnej  nowocześnie urządzonego hotelu Dolcan. Jak zwykle wiele czasu zajęły procedury formalne. Cieszyliśmy się obecnością 43 delegatów  w tym 7 księży prezesów. Zmartwiła nas nieobecność delegatów z 22 Rodzin Kolpinga, a zwłaszcza nieobecność delegatów Rodzin Kolpinga z diecezji pelplińskiej.

Cieszę się bardzo, że wybrano Wiceprezesa krajowego ks. dr. Stanisława Dyndała z Jarosławia. Mam nadzieję, że współpraca i zapał dwóch księży  duszpasterzy akademickich i młodych ludzi z uczelni w Jarosławiu i Krakowie oraz innych szkół i środowisk w Polsce zbuduje nowe chrześcijańskie fundamenty formacji i działania Rodzin Kolpinga z Młodymi w Kościele i świecie dla chwały Boga i dla zbawiennego dobra naszych Rodzin i każdego z nas.

Startujemy z Młodym Kolpingiem już w sierpniu tego roku. Od 20 do 27 sierpnia organizujemy I OBÓZ REKOLEKCYJNY MŁODEGO KOLPINGA W HELUSZU dla młodych od 16 do 25 lat. Ks. Stanisław Dyndał wraz ze mną zapraszają  do uczestnictwa jak najliczniejszą grupę  młodych ludzi ze wszystkich Rodzin Kolpinga w Polsce (zob: „Nr 1 dla Młodych? Helusz! ” w Aktualnościach na stronie www.kolping.pl. )

II. Z powodu braku czasu i upalnego zmęczenia Delegatów nie miałem możliwości powiedzieć coś więcej o planach na rok 2013/2014. Proszę zatem Rodziny Kolpinga i Księży Prezesów o cierpliwe rozważenie następujących sugestii.

3. „Historia z przyszłością” .  Charyzmat Rodzin Kolpinga dziś i na jutro, troska o wiarę w Rodzinach Kolpinga: „Trwajcie mocni w wierze”.
Ksiądz Kolping w czasach rodzącego się materializmu dialektycznego Marksa i Engelsa, w latach wielkiego kryzysu  i zagrożeń życia, wiary i moralności w połowie XIX wieku nie oszczędzał siebie. Z wielką gorliwością już jako wikary na pierwszej parafii w Wuppertal-Elberfeld skupiał młodzież i organizował Katolicki Związek Czeladników. W ciągu dwudziestu lat kapłaństwa zorganizował około czterystu takich związków. Od lat 30. XX wieku związki te nazywane są Rodzinami Kolpinga. Obecnie Dzieło Kolpinga to tysiące Rodzin Kolpinga w 61 krajach świata. W Polsce obecnie jest 48 Rodzin Kolpinga, w tym 42 aktywne. Ufam, że sześć osłabionych ożywi się i będą powstawać kolejne.
Opatrznościowym znakiem czasu jest to, że 22 października 2012 roku otrzymaliśmy od ks. kardynała Joachima Meissnera w Kolonii relikwie naszego Patrona. Bł. ks. Kolping umocni nas Polaków, abyśmy nie lękali się być sobą na polskiej ziemi i gdziekolwiek los zaprowadzi. Ten niemiecki kapłan prekursor nauki społecznej Kościoła może  pomóc dziś na początku trzeciego tysiąclecia księżom prezesom - duszpasterzom polskich Rodzin Kolpinga -  w rozeznawaniu znaków czasu. Żyjemy w czasie wielkiego kryzysu państwa i społeczeństwa. Muszą nas niepokoić demoralizacja,  zubożenie rodzin, fala bezrobocia i zmuszania młodych do emigrowania za pracą i lepszymi warunkami dla życia rodzin. Wobec medialnego zakłamania i zniewalania umysłów, wobec atakowania Kościoła i naszych  pasterzy, musimy zwierać szeregi duchowieństwa. Potrzebujemy autentycznych wspólnot kapłanów starszych i młodszych. Dzieląc się doświadczeniem i duchem nowej ewangelizacji będziemy mogli lepiej wspomagać katolików świeckich w organizowaniu kolpingowskich stowarzyszeń. Wspólnie ze świeckimi możemy lepiej rozeznawać potrzeby i możliwości wspólnego działania świeckich i duchownych dla dobra i uświęcenia rodzin, małżeństw i rodziców, dzieci, młodzieży i osób starszych.

4. Jak dziś chrześcijanie - młodzi, dorośli i starsi mogą czerpać moc wiary?
a.  Modlitwa coraz lepsza. Wprowadzamy Rodziny Kolpinga w modlitwę brewiarzową. Każda Rodzina Kolpinga powinna zaopatrzyć swych członków w „brewiarz dla świeckich”. Radio MARYJA i TV TRWAM codziennie jednoczą tysiące wiernych w tej liturgicznej modlitwie Kościoła.
b.  Apostolstwo  Modlitwy. Intencje ogólne i intencje misyjne w każdym miesiącu stają się tematami formacyjnymi dla Rodzin Kolpinga. Materiały pomocnicze znajdziemy w miesięczniku WAM – Posłaniec Serca Jezusowego i nas stronie www.poslaniecsercajezusowego.pl
c.  Czytanie i słuchanie Słowa Bożego. Codzienne czytanie Pisma Świętego. Każda Rodzina Kolpinga powinna wybrać swój ulubiony  tygodnik katolicki i miesięcznik (np. Oremus, WPiS, Osservatore Romano, Miłujcie się -  dwumiesięcznik dla młodych wydawany w 16 językach! - Tryby, Wzrastanie, Droga …). Trzeba się uczyć pożytecznego korzystania z internetu. Polecam m.in. stronę ewangelizacyjną mojego przyjaciela z diecezji tarnowskiej www.staskostanislaw.pl.

5. Sakramenty święte źródłem życia chrześcijańskiego  naszych braci i sióstr.
a. Sakrament pokuty. Proponujemy naszym braciom i siostrom - dziewięć piątków miesiąca Najświętszego Serca Pana Jezusa lub pięć pierwszych sobót miesiąca Niepokalanego Serca NMP.
b. Eucharystia niedzielna. Niedziela świętem Boga i rodziny. Mamy czas dla Boga. Mamy czas dla rodziny. W niedziele nie pracujemy ciężko i nie robimy zakupów! Dlaczego na Zachodzie markety w niedziele i święta są zamknięte, a u nas w Polsce muszą być otwarte?
W duchu projektu  „Myśl solidarnie, działaj lokalnie” proponuję, żebyśmy wprowadzali zwyczaj jednej „Niedzieli Kolpinga” w miesiącu. Może to być np. druga niedziela miesiąca.
c. Codzienna Eucharystia. Coraz więcej ludzi, także młodych, odkrywa wielką wartość codziennej Mszy świętej i Komunii. Eucharystia winna stawać się codziennym naszym spotkaniem Boga i codziennym pokarmem na życie wieczne.

6. Jesteśmy Polakami i z dumą pielęgnujemy naszą historię, kulturę i tradycje. Odważnie kierujemy się zasadami Ewangelii Jezusa Chrystusa.  Wyznajemy naszą wiarę w Kościele i w środowiskach pracy, nauki i życia społecznego. Dzielimy się mądrością i talentami, aby umacniać i budować Królestwo Boże – Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju w  Ojczyźnie i w świecie.

7. Duszpasterska troska o naszych Rodaków na emigracji i ich rodziny. Międzynarodowe partnerstwo Rodzin Kolpinga. Dzieło Kolpinga ułatwia nam łączność z Polakami, którzy żyją poza granicami Ojczyzny. W ostatnich latach ponad dwa miliony młodych Polaków wyemigrowało do Niemiec i innych krajów w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Ci młodzi częściej już nie utożsamia się ani z Polską, ani z Kościołem. Nie możemy ich zaniedbywać. Pomocą może być nawiązywanie partnerstwa z Rodzinami Kolpinga w Niemczech i innych krajach.

8.  I Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Krakowie odbyła się  w środę 13 marca 2013 roku. Planujemy II Pielgrzymkę Rodzin Kolpinga w Krakowie w sobotę 29 marca 2014 roku.
Pielgrzymka Rodzin Kolpinga z Polski północnej będzie w Koronowie (diecezja pelplińska) w sobotę 21 września 2013 roku.

9. Peregrynacja Relikwii Błogosławionego Adolpha Kolpinga w parafiach Rodzin Kolpinga w Polsce będzie trwać od września 2013 do końca 2014 roku. Rozpoczniemy 21 września br. w Koronowie w diecezji pelplińskiej.  Księży Biskupów poinformujemy wcześniej i poprosimy o słowo i błogosławieństwo dla parafii, które będą przeżywać peregrynację w danej diecezji. Nawiedzenie relikwii w każdej parafii i Rodzinie Kolpinga będzie w sobotę i niedzielę.

10. Partnerstwo polskich Rodzin Kolpinga. Młody Kolping w każdej Rodzinie Kolpinga. Z księdzem Wiceprezesem zamierzamy po wakacjach odwiedzać Rodziny Kolpinga przy okazji peregrynacji relikwii  Bł. Ks. Kolpinga. Będziemy zachęcać do nawiązywania partnerstwa między naszymi Rodzinami z północy i południa Polski, z miast i wsi. Np. RK Kraków-Nowy Bieżanów chce partnerstwa z RK w Jodłownie i Czapielsku.

11. Spotkania i współpraca księży prezesów w Polsce.
Bardzo nam zależy na spotkaniach księży prezesów. Kontakty i pierwsze spotkania dotychczas  miały miejsce w Krakowie, Jarosławiu, Tczewie i Niepołomicach. Było to pozytywne i potrzebne nam doświadczenie. Ks. wiceprezes Stanisław Dyndał proponuje rekolekcje wędrowne księży prezesów we Lwowie i na Ukrainie w połowie października 2013 roku.

Ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy

Kraków, 4.07.2013 r.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)