RODZINY KOLPINGA Z APOSTOLSTWEM MODLITWY – MAJ 2013

Drodzy Księża Prezesi, Drodzy Bracia i Siostry, w naszych codziennych modlitwach w maju pamiętajmy o intencjach, jakie Ojciec Święty powierza Apostolstwu Modlitwy. Starajmy się zatrzymać nad ich treścią w refleksjach i rozmowach na spotkaniach Rodziny Kolpinga. W naszych rozmowach posłużmy się znanym kluczem: widzieć, ocenić, działać.

 
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

1. Widzieć. Widzimy sądy i ludzi wymiaru sprawiedliwości. To są sędziowie, adwokaci, ławnicy, prokuratorzy. Wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości są policjanci, strażnicy miejscy. Coraz częściej wielu ludzi ma przykre i nie rzadko dramatyczne doświadczenia z komornikami. Trzeba też widzieć ludzi ustanawiających prawo – to są nasi posłowie i senatorzy. Od wszystkich mamy prawo oczekiwać, że są to ludzie uczciwi i prawego sumienia. Ale czy zawsze tak jest?

Widzimy sądy i ludzi wymiaru sprawiedliwości. To są sędziowie, adwokaci, ławnicy, prokuratorzy. Wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości są policjanci, strażnicy miejscy. Coraz częściej wielu ludzi ma przykre i nie rzadko dramatyczne doświadczenia z komornikami. Trzeba też widzieć ludzi ustanawiających prawo – to są nasi posłowie i senatorzy. Od wszystkich mamy prawo oczekiwać, że są to ludzie uczciwi i prawego sumienia. Ale czy zawsze tak jest?

2. Ocenić. W naszej polskiej rzeczywistości jesteśmy coraz częściej zaskakiwani wyrokami uniewinniającymi przestępców. Latami ciągnące się poważne procesy. A jak możemy oceniać śledztwo w sprawie katastrofy w Smoleńsku? Parlamenty uchwalają nowe prawa i tzw. nowe regulacje prawne, które muszą być zgodne z przepisami UE, a przekreślają prawa natury i Boże prawa.

3. Działać. Nie wolno nam tracić nadziei, że w świecie wymiaru sprawiedliwości nie będzie brakować ludzi prawego sumienia, ludzi uczciwych i mądrych. Nie możemy milczeć, gdy łamane są podstawowe prawa człowieka jak chociaż prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czy prawo do wolności mediów katolickich. Czy upomnieliśmy się o prawo TV Trwam do miejsca na multipleksie cyfrowym?

Intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

1. Widzieć. Patrzymy na seminaria duchowne w naszej diecezji, w Polsce, Europie i w świecie, zwłaszcza seminaria misyjne. W nich mężczyźni młodzi, ale i starsi po innych studiach, kształcą się i wychowują do kapłaństwa i służby Bogu i ludziom. Wzorem dla każdego jest Serce Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza i jedynego najwyższego Kapłana. Jest to Serce kochające Ojca i kochające miłością miłosierną każdego człowieka, a najbardziej ubogich, poranionych przez grzechy i pokrzywdzonych przez niesprawiedliwe systemy i układy. Seminaria mają przygotować ofiarnych i odważnych głosicieli Ewangelii. Mają pomagać kandydatom stawać się coraz lepszymi uczniami i świadkami Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

2. Ocenić. Dziękujemy Bogu za seminaria, które dały i wychowały ludowi Bożemu świętych kapłanów, dobrych katechetów, misjonarzy i profesorów. Z wdzięcznością wspominamy dobrych kapłanów, którzy z miłością i troskliwością przybliżają nam prawdy i święte tajemnice wiary. Dziękujemy za dobre kazania, za dobre rekolekcje czy misje święte.

3. Działać. W maju możemy intencję misyjną łączyć z nabożeństwem do Matki Bożej, Matki Kapłanów. Ponadto każdy czwartek, a zwłaszcza pierwszy czwartek miesiąca przeżywajmy jako dzień kapłański – dzień modlitwy za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby seminaria duchowne przygotowywały dobrych i świętych kapłanów, świadków i nauczycieli wiary i ewangelicznego życie według Najświętszego Serca Jezusowego.     


Kraków, 3 maja 2013 r.                 ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy

MODLITWA CODZIENNEGO OFIAROWANIA

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy: moje modlitwy, myśli, słowa, czyny, radości i cierpienia.

Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata.

Niechaj Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą, bym mógł świadczyć o Twojej miłości.

Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc.

 

AKT WYNAGRODZENIA SERCU JEZUSA

Jezu Zbawicielu, Synu Boga, godny bezgranicznego uwielbienia i największej chwały, a mimo to tak mało kochany, często wzgardzony i zapomniany.

My, przynależący do Apostolstwa Modlitwy, pragniemy kochać Ciebie i we wszelki dostępny nam sposób współpracować z Tobą w dziele zbawienia świata.
 
Aby wynagrodzić Twemu Sercu za obojętność, zniewagi, nienawiść do Ciebie i do Twego Krzyża, za brak miłości, deprawacje i krzywdy czynione bliźnim, chcemy jeszcze gorliwiej i wierniej służyć Tobie w Kościele, naśladując Twą miłość do Ojca   i do wszystkich ludzi według wzoru, jaki nam zostawiłeś w swym świętym Sercu.
 
Serce Jezusa, bądź uwielbione w naszych sercach i w naszym działaniu!
Bądź jedyną mądrością, mocą i męstwem w naszym apostolskim trudzie!

Przez pośrednictwo Maryi, Matki Niepokalanej, prosimy Cię o dar Ducha Świętego oraz o łaskę uświęcenia nas w Twojej Prawdzie.

Przyjdź, Panie Jezu! Niech ogarnie nas miłość Twego Serca. Amen.


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)