List do Benedykta VXI

Jego Swiątobliwość Benedykt XVI w Castel Gandolfo

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce dziękuje bardzo Arcybiskupowi Angelo Becciu za list Sekretariatu Stanu z dnia 28 stycznia 2013 roku, w którym zapewnia, że: „Oczekiwania całej Rodziny Kolpinga, związane z przybyciem do Krakowa relikwii Błogosławionego Księdza Adolpha Kolpinga, Ojciec Święty wspiera swoją modlitwą. Dla wszystkich pielgrzymujących do Sanktuarium - Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie - w Roku Wiary uprasza obfitość Bożych darów”.  Ojcze Święty, z wielką wdzięcznością i radością przyjmujemy ten ojcowski dar  modlitwy i błogosławieństwa dla Rodzin Kolpinga w Polsce.

W dniu 13 marca 2013 ma miejsce I Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Krakowie pt. „Trwajcie mocni w wierze”. W modlitwie i refleksji zatrzymujemy się na trzech stacjach: w sanktuarium  Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy w imieniu naszego Pasterza Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza wczoraj w godzinie rozpoczęcia Konklawe pobłogosławił relikwiarz poświęcony Błogosławionemu Księdzu Adolphowi Kolpingowi. Dziękujemy Bogu za lata pięknego pontyfikatu Ojca  Świętego Benedykta XVI i wraz z Nim modlimy się w intencjach Kościoła o błogosławiony wybór Papieża – 266 następcy św. Piotra oraz w intencjach Rodzin i Ojczyzny.

Pragniemy zapewnić Waszą Świątobliwość, że darem naszych serc wierzących i kochających Jezusa Chrystusa i Jego Kościół Święty oraz środkiem duchowego umocnienia i rozwoju misyjnego charyzmatu Kolpinga w Polsce będzie włączenie się członków Rodzin Kolpinga z dziećmi i młodzieżą do Apostolstwa Modlitwy. Wdzięczni Bogu za dar wiary w ten sposób będziemy uczestniczyć w nieustannej trosce Kościoła i Papieża o najważniejsze sprawy świata i sprawy misyjne.
  
Ufamy, że nasze pielgrzymowanie do Najświętszej Rodziny i do Jezusa Miłosiernego w Krakowie przy czcigodnych relikwiach Świętej Siostry Faustyny oraz Błogosławionych Jana Pawła II i Ks. Adolpha Kolpinga przyniesie umocnienie w wierze i napełni nasze serca i nasze Rodziny Bożym pokojem i Miłością do Boga, Kościoła i Ojczyzny w jedności i braterstwie z narodami Europy i wszystkich kontynentów.
 
W imieniu Pielgrzymów z wyrazami najgłębszej czci i wdzięczności

ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy
z Zarządem Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Kraków, 13 marca 2013 r.


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)