Aktualności

Smart communication - nowy międzynarodowy projekt Erasmus + dla młodzieży.

2016-10-17

Dzieło Kolpinga w Polsce rozpoczęło realizację projektu  „Smart communication - smart youth participation” skierowanego do młodzieży  i liderów młodzieżowych z Polski, Niemiec, Słowenii i Rumunii.

więcej


ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZU XX. LECIA

2016-10-13

W dniu 14 października 2016 roku Dzieło Kolpinga w Polsce rozpoczyna obchody Jubileuszu XX. lecia założenia Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym uroczystym wydarzeniu!

więcej


Młody Kolping: Szkoła letnia na Słowacji

2016-08-23

Serdecznie zapraszamy członków Młodego Kolpinga z Polski  do udziału szkole letniej  skierowanej do liderów młodzieżowych w wieku 18-30 lat z krajów grupy wyszehradzkiej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier.  W projekcie przewidziano udział 5 osób z Polski, oraz po 5 osób z pozostałych krajów wyszehradzkich.

więcej


Dla kobiet projekt - Małopolskie Aktywne Kobiety

2016-08-02

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie kobiety, które chciałyby podjąć zatrudnienie
Działania mają na celu wsparcie kobiet tj. przywrócenie bądź umożliwienie im zdobycia odpowiedniej pozycji na rynku pracy poprzez bezpłatny udział w doradztwie, szkoleniach, specjalistycznych kursach oraz stażach i zatrudnieniu.

więcej


Rozwój i praca – działania dla osób powyżej 50 roku życia

2016-08-02

Bezpłatny projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 r. życia to przede wszystkim podnoszenie jakości życia poprzez zdobywanie nowych doświadczeń szkoleniowych i zawodowych, które zaowocują wzmocnieniem osobistych możliwości zawodowych.

Do projektu mogą się zakwalifikować:
• osoby powyżej 50 r.ż. pozostających bez pracy (bezrobotne jak i bierne zawodowo)
• mieszkańcy Krakowa jak i powiatów: wielickiego, oświęcimskiego i wadowickiego

więcej


Małopolskie Aktywne Kobiety oraz Rozwój i praca

2016-08-01

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w nowych projektach aktywizacji zawodowej adresowanych do szerokiego grona odbiorców z Małopolski.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolska rozpoczęto realizację dwóch projektów „Małopolskie Aktywne Kobiety” oraz „Rozwój i praca – aktywizacja zawodowa osób po 50 r.ż.” .

więcej


Polsko - litewskie spotkanie młodzieży

2016-10-05

9 przedstawicieli Młodego Kolpinga z Polski oraz 2 opiekunów wzięło udział w tygodniowej polsko-litewskiej wymianie młodzieży, która odbyła się w dniach 30.06 – 07.07.2016 w Kownie, gdzie znajduje się siedziba Litewskiego Dzieła Kolpinga oraz prowadzonej przez nich szkoły wyższej.

więcej


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)