Aktualne projekty

Projekt „Stawiam na rozwój”

-  podnoszenie kwalifikacji przez osoby powyżej 45 roku życia

Okres realizacji: styczeń 2010 r. -  grudzień 2011 r.


Grupa docelowa: wszystkie osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie  powiatów brzeskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego oraz wadowickiego, które:

 • mają powyżej 45 roku życia,
 • zatrudnione są na podstawie umowy o pracę powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilno – prawnej
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez poznanie nowych metod i narzędzi, które pomogą im efektywniej pracować


Działania: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy pracujących dorosłych kobiet i mężczyzn z w/w powiatów woj. małopolskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść lub uzupełnić swe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, językowe lub informatyczne. Działania te są realizowane poprzez :


Szkolenia językowe:

 • kwalifikacja na dany kurs i poziom w oparciu o test diagnostyczny
 • zajęcia na poziomie podstawowym  lub zaawansowanym
 • certyfikat


Szkolenia komputerowe:

 • obsługa komputera
 • zajęcia na poziomie podstawowym  lub zaawansowanym
 • certyfikat


Szkolenia zawodowe:

 • szkolenia indywidualne lub grupowe
 • certyfikat


Dodatkowo zapewniamy:
materiały szkoleniowe, zajęcia w niewielkich grupach , catering oraz zwrot kosztów podróży

Projekt „Stawiam na rozwój” realizowany jest przez:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze KOLPING w Brzesku
Centrum Szkoleniowo-Doradcze KOLPING w Wadowicach
Centrum Szkoleniowo-Doradcze KOLPING w Oświęcimiu

Projekt posiada stronę internetową : www.rozwoj45.kolping.pl

 

powrót

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)