Aktualne projekty

Projekt „Działamy lokalnie i profesjonalnie”
czyli Profesjonalna Kadra NGO’s


Okres realizacji: wrzesień 2010 r. – luty 2013 r.

Grupa docelowa: pracownicy, członkowie i wolontariusze małopolskich organizacji pozarządowych z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, m. Kraków, wielickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego.

Działania:
Celem projektu jest profesjonalizacja i wzmocnienie małopolskich NGOs, zwiększenie skuteczności ich działania i podniesienie standardów funkcjonowania.
Uczestnikom projektu oferujemy długofalowy, zróżnicowany i zindywidualizowany program wsparcia realizowany poprzez:

  • szkolenia
  • doradztwo
  • coaching
  • wsparcie techniczne
  •  inkubatory dla nowopowstających NGOs
  • punkt specjalistycznej informacji


Tematyka szkoleń: * Pozyskiwanie funduszy na działalność * Źródła finansowania *Przygotowywanie projektów i wniosków * Zarządzanie projektem * Rozliczanie projektów * Fundraising * Księgowość i zarządzanie finansami w NGO * Budowanie zespołu i zarządzanie zasobami ludzkimi * Pozyskiwanie i aktywizacja członków i wolontariuszy * Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów * Kreowanie wizerunku i promocja * Kampanie społeczne * Przystępowanie do partnerstwa i współpracy * Realizacja projektów partnerskich * Zagadnienia prawne*


Doradztwo: indywidualne lub grupowe, osobiste, mailowe lub telefoniczne, w zakresie: tworzenia indywidualnego planu działania, pozyskiwania funduszy, przygotowywania projektów i wniosków projektowych, księgowości i prawa

Projekt „Działamy lokalnie i profesjonalnie” realizowany jest przez:

Regionalne Centrum NGO KOLPING – KRAKÓW
Lokalne Centrum NGO KOLPING – BOCHNIA
Lokalne Centrum NGO KOLPING – LUBORZYCA
Lokalne Centrum NGO KOLPING – OŚWIĘCIM

Zapraszamy Rodziny Kolpinga do korzystania z usług naszych Centrów!

Odwiedźcie nasze Centra! Skontaktujcie się z nami!

Więcej informacji na internetowej stronie projektu:
www.ngo.kolping.pl

Partner projektu:
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

powrót

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)