Aktualne projekty

Projekt „Bliżej obywatela-poradnictwo prawne i obywatelskie”

Okres realizacji: październik 2010 r. – listopad 2013 r.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu bocheńskiego, brzeskiego, m. Kraków, krakowskiego, nowotarskiego i wielickiego.

Działania:

 • Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego
  6 Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich jest dostępnych dla klientów, udzielając każdej zainteresowanej osobie bezpłatnych porad i informacji w sposób rzetelny, poufny, bezstronny z zachowaniem aktualności informacji. Dostępne są informatory, poradniki i czasopisma prawne oraz komputery z dostępem do internetu w celu samodzielnego poszukiwania informacji.
 • Przygotowanie poradnika prawnego (12 wydań) i newslettera (35 wydań), kampania informacyjna
  Działania informacyjne i promocyjne służą upowszechnianiu informacji o świadczonych bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich. Newsletter z opisem najczęściej spotykanych problemów jest wysyłany poprzez portal www.prawo.kolping.pl
 • Organizowanie Dni Porad Obywatelskich
  Poradnictwo prawne i obywatelskie jest świadczone w poszczególnych gminach tak, aby umożliwić mieszkańcom z odległych gmin powiatu skorzystanie z bezpłatnych porad.
 • Przygotowanie i prowadzenie portalu internetowego „Bliżej Obywatela”
  W ramach projektu prowadzony jest portal prawny – www.prawo.kolping.pl
 • Podnoszenie kwalifikacji personelu
  W ramach projektu zatrudniony personel podnosi swoje kwalifikacje na szkoleniach z zarządzania, obsługi klienta oraz aktualnej wiedzy prawnej.

Adresy i godziny otwarcia Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich:

Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Bochni
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
Tel./fax: 14 635 11 17 e-mail: prawo-bochnia@kolping.pl
Czynne wtorek i czwartek od 14:30 do 18:30


Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Brzesku
ul. Kościuszki 33
32-800 Brzesko
Tel./fax: 14 686 23 02 e-mail: prawo-brzesko@kolping.pl
Czynne poniedziałek od 16:00 do 20:00 i czwartek od 16:30 do 20:30


Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Kocmyrzowie-Luborzycy
Wysiołek Luborzycki 133
32-010 Kocmyrzów
Tel./fax: 12 387 00 42 e-mail: prawo-luborzyca@kolping.pl
Czynne wtorek i środa od 16:00 do 18:00


Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Krakowie
ul. Żułowska 51
31-436 Kraków
Tel: 12 418 77 66
e-mail: prawo-kolping@kolping.pl
Czynne codziennie od 10:00 do 16:00


Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Niepołomicach
Al. 3-go Maja 23
32-005 Niepołomice
Tel./fax: 12 281 32 48 e-mail: prawo-niepolomice@kolping.pl
Czynne wtorek i czwartek od 16:00 do 18:00


Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 39
34-400 Nowy Targ
Tel./fax: 18 264 13 44 e-mail: prawo-nowytarg@kolping.pl
Czynne wtorek, czwartek, piątek od 16:00 do 20:00 i środa od 16:30 do 20:30


BEZPŁATNA INFOLINIA:
800 677 766 (poniedziałek-piątek 10.00-16.00)

powrót

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)