Zbuduj z nami Małopolską Sieć NGO

Małopolska Sieć NGO - regionalne porozumienie organizacji pozarządowych jest efektem kilkumiesięcznej pracy kilkudziesięciu NGO’sów z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce - organizacja prowadząca szeroką działalność na rzecz środowisk lokalnych.

Małopolska Sieć NGO ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych z naszego regionu. Dzięki zrzeszeniu w sieci organizacje pozyskają partnerów do współpracy, zyskają silną reprezentację oraz usprawnią swoją pracę i komunikację. Wezmą też udział w bezpłatnych szkoleniach, doradztwie, spotkaniach branżowych oraz skorzystają z innowacyjnych narzędzi on-line. 

O PROJEKCIE "MAŁOPOLSKA SIEĆ NGO":

Projekt realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. i skierowany jest do członków, pracowników i wolontariuszy  min. 25 małopolskich organizacji pozarządowych.

Realizujemy działania w trzech komponentach:
1) Budowanie oraz rozwój programowy i finansowy Małopolskiej Sieci NGO - wspólnie wypracujemy misję i wizję sieci, statut, mechanizmy finansowania oraz rzecznictwa i reprezentowania sieci. Wspierać nas będą eksperci zewnętrzni, którzy poprowadzą warsztaty strategiczne i pokierują pracami grup zadaniowych.
2) Wspieranie organizacji członkowskich sieci – udostępnimy organizacjom narzędzia do przeprowadzenia autoewaluacji, na podstawie której zaprojektowany zostanie program edukacyjno-szkoleniowy „szyty na miarę potrzeb”. Każda organizacja będzie mogła skorzystać z bezpłatnych szkoleń i indywidualnego doradztwa oraz uczestniczyć w spotkaniach branżowych i tematycznych.
3) Promocja i komunikacja sieci oraz organizacji członkowskich – opracujemy i wdrożymy platformę www dla organizacji wchodzących w skład Małopolskiej Sieci NGO: ze strefą członków, tablicą ogłoszeń oraz nowoczesnymi narzędziami usprawniającymi pracę i komunikację organizacji. Przeprowadzimy profesjonalną kampanię promocyjną sieci w radio, prasie i social media. Nakręcimy film promujący sieć. Działania te będą okazją do bezpłatnej promocji poszczególnych organizacji tworzących sieć.

Pobierz harmonogram działań

Twoja organizacja jako członek sieci:

 

  • nawiąże kontakty, pozyska partnerów do współpracy;
  • zyska silną reprezentację w regionie;
  • skorzysta z bezpłatnych szkoleń i doradztwa (m.in. z zakresu zarządzania w NGO, źródeł finansowania NGO, prawa i finansów, partnerstwa i innych);
  • weźmie udział w profesjonalnej kampanii promocyjnej;
  • zyska dostęp do aktualności dotyczących trzeciego sektora;
  • skorzysta z nowoczesnych narzędzi internetowych usprawniających pracę i komunikację;


Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Prezentacja o projekcie

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Anna Wiśniewska  (12) 418 77 61 awisniewska@kolping.pl

Biuro projektu:

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
ul. Żułowska 51
31-436 Kraków
ngo.siec@kolping.pl

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)