DZIEŁO KOLPINGA

Dzieło Kolpinga to międzynarodowa wspólnota katolików propagująca ideę „pomocy dla samopomocy”, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, która motywuje do działania.

 

Historia Dzieła Kolpinga liczy ponad 160 lat. Zostało ono powołane do życia w poł. XIX wieku jako Związek Czeladników skupionych wokół młodego księdza Adolpha Kolpinga zwanego „Ojcem rzemieślników”.

 

Obecnie istnieje ono w 61 krajach świata i zrzesza ponad 400 tys. członków, działających na rzecz swych lokalnych społeczności.

 

Do głównych działań Dzieła Kolpinga w Polsce należy wspieranie osób bezrobotnych, przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych. 

Dzieło Kolpinga w Polsce, podobnie jak w innych krajach, tworzą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga zakładane przy parafiach i działające na ich terenie. W Polsce funkcjonuje 41 Rodzin Kolpinga, skupiających ponad 1000 członków w całym kraju. W skład Rodzin Kolpinga wchodzą też autonomiczne grupy młodzieży (Młody Kolping) oraz Kolpingowskie Kluby Seniora.

 

Wszystkie polskie Rodziny Kolpinga zrzesza Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie posiadający osobowość prawną i status związku stowarzyszeń.

 

Związek jest członkiem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które ze swej siedziby w Kolonii (Niemcy) koordynuje działalność całej światowej wspólnoty kolpingowskiej.

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON