DORADZTWO
  • dla członków Rodzin Kolpinga w zakresie profesjonalizacji działań stowarzyszenia (planowanie strategiczne, pozyskiwanie członków i wolontariuszy, fundraising, przygotowywanie projektów, budowania partnerstwa międzysektorowego)
  • dla członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych w ramach Centrów Wsparcia Organizacji Pozarządowych (NGO) Kolping z zakresu prawa, planowania strategicznego, pozyskiwania członków i wolontariuszy, zarządzania zespołem, fundraisingu, przygotowywania projektów, budowania partnerstwa i współpracy międzysektorowej
  • dla seniorów w ramach Kolpingowkich Klubów Seniora funkcjonujących przy Rodzinach Kolpinga w zakresie pozyskiwania funduszy, budowania potencjału i rozwoju osobistego
  • dla osób o niskich dochodach, których nie stać na odpłatną poradę, w tym dla osób starszych  nieradzących sobie z obsługą komputera i mających przez to gorszy dostęp do wiedzy, osób z niższym wykształceniem, nie radzących sobie z przygotowaniem pism, z samodzielnym rozwiązaniem problemów w różnych zakresach prawnych (prawo rodzinne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo rodzinne)
  • dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach Centrów Wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego i Indywidualnych Planów Działania
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON