Letnie występy luborzyckiej Rodziny Kolpinga

Z nastaniem lata Rodzina Kolpinga w Luborzycy znów wyrusza w szereg ciekawych i niebanalnych wyjazdów. Na zaproszenie ks. Infułata Jakuba Gila, który był budowniczym kościoła Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich, a obecnie jest proboszczem wadowickiej bazyliki a także prezesem wadowickiej Rodziny Kolpinga, w ostatnią niedzielę maja jedziemy do Wadowic, by na deskach, na których kiedyś występował sam Karol Wojtyła wystawić sztukę „Natchnienie trudnego dobra”. Dla nas to ogromne przeżycie i zaszczyt. Rozdajemy tam również prezenty w postaci płyt z filmem pod tym samym tytułem.

Wyjazd ten stanowi okazję do spotkania się i rozmowy z tamtejszą Rodziną Kolpinga. Przy okazji pobytu w Wadowicach jedziemy parę kilometrów do Inwałdu, gdzie oglądamy wielkie budowle świata w miniaturze.

 W niedzielę 12 czerwca na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa z okazji Dni Otwartych Magistratu Rodzina Kolpinga prezentuje inscenizację pt: „Bitwa Racławicka”, oraz wiązankę pieśni patriotycznych. Występ -odbywający się na scenie na wolnym powietrzu - wzbudził zainteresowanie i aplauz.

 Natomiast w niedzielę 12 lipca odbyło się pierwsze folklorystyczne spotkanie pt: „Śladami naszych przodków”. W Baranówce, w starej chałupie z drewna dzięki uprzejmości właścicieli Zofii i Józefa Kaczmarczyków przy stołach suto zastawionych tradycyjnym jadłem śpiewaliśmy ludowe piosenki, a zaproszone starsze osoby snuły wspomnienia o życiu, zwyczajach i obrzędach dawnej wsi. 

Była tam również pani Barbara Cirit pisząca do Gazety Krakowskiej, gdyż temat tradycji wsi polskiej pasjonuje ją tak jak i nas.

 Pragnieniem naszym są następne takie spotkania z tego cyklu, które bardzo chętnie zorganizujemy przy współpracy z Gminnym Centrum oraz wszystkich, którzy pragną utrwalić dla pokoleń swoje osobiste przeżycia z dawnych lat, wspomnienia zwyczajów, obrzędów ze zrękowin, ślubów, chrztów, pogrzebów, sposobów ubierania, przyrządzania posiłków, wykonywania prac gospodarskich.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)