Przedstawiciele lubelskiej Gminy Trawniki w Dziele Kolpinga

 27 maja b.r.  przedstawiciele Dzieła Kolpinga spotkali się z uczestnikami wizyty studyjnej z gminy Trawniki zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Członkowie grupy studyjnej, zarówno przedstawiciele sektora publicznego (Urzędu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki) jak i reprezentanci organizacji pozarządowych i parafii  przebywają z  trzydniową wizytą w Krakowie spotykając się z aktywnie działającymi organizacjami pozarządowymi.

W kolejnych dniach odwiedzą jeszcze Fundację  „Mimo  Wszystko” i Stowarzyszenie „Wiosna”, a także Fundację „Mam marzenie”. Dzieło Kolpinga było pierwszym etapem tej ciekawej i inspirującej podróży.

Podczas spotkania Krzysztof Wolski, sekretarz naczelny przedstawił Dzieło Kolpinga podkreślając różnorodną i bogatą działalność poszczególnych Rodzin Kolpinga. Dzięki tej różnorodności, każdy może znaleźć swoje miejsce i podejmować działania rozwiązując palące problemy  w  środowisku lokalnym zgodnie z zasadą „pomocy dla samopomocy”.
Uczestnikom grupy studyjnej zostały zaprezentowane działania Dzieła Kolpinga na obszarze rynku pracy oraz działania dla dzieci i młodzieży. Beata Harasimowicz przedstawiła dotychczasowe działania dla osób bezrobotnych, które Dzieło Kolpinga w Polsce prowadzi już od roku 2002.  W Centrach Wsparcia Kolping-Praca  osoby bezrobotne otrzymują wsparcie w znalezieniu pracy. Bezrobotni mogą spotkać się z doradcą zawodowym, psychologiem czy prawnikiem, wziąć udział w kursie zawodowym podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe jak również skorzystać z pozyskanych przez Centrum ofert pracy i przygotować dokumenty aplikacyjne. Za okres 2004-2008 została udzielona pomoc ponad 6400 osobom, w tym ponad 4000 osób wzięło  udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, a 1400 osób w szkoleniach zawodowych. Centra Wsparcia pozyskały prawie 13000 ofert pracy. W wyniku tych działań ponad 1000 osób znalazło pracę.
Kolejna prezentacja dotyczyła działań realizowanych przez Dzieło Kolpinga dla dzieci i młodzieży. Bożena Michałek przedstawiła obecnie realizowany projektu „W dobrym kierunku – program na rzecz równych szans dla najmłodszych” mający na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodym osobom oraz rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez uczestnictwo w sekcjach zainteresowań jak nauka języków obcych, warsztaty dziennikarskie czy zajęcia z animacji regionalno-kulturalnej. Ale Dzieło Kolpinga prowadzi  więcej działań skierowanych  do młodych  w różnych zakresach: np. organizując szkolenia, warsztaty, wspierając lokalne inicjatywy, we wspólnocie kościelnej – przygotowując oprawę muzyczną, prowadząc nabożeństwa jak również na płaszczyźnie międzynarodowej organizując staże i praktyki polityczne m.in. w Parlamencie Europejskim, wymiany międzynarodowe jak również organizując wolontariat za granicą. Dzieło Kolpinga zorganizowało 48 spotkań w Polsce oraz w innych krajach (m.in. w Niemczech, na Ukrainie, Portugalii), umożliwiło udział 893 młodym osobom w wymianach międzynarodowych, wysłało 17 młodych ludzi na roczny wolontariat, zorganizowało 3 staże w Brukseli i 14 szkoleń w Strasbourgu.
Spotkanie zakończyła rozmowa podsumowująca działalność zarówno Dzieła Kolpinga jak również organizacji z Gminy Trawniki. Zastanawiano się nad wspólną linią działania stwierdzając, że wiele podjętych działań przez obie strony ma ten sam cel: aktywnie dla wspólnego dobra.

 Bożena Michałek


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)