Krewni Jana Pawła II gośćmi wieczoru papieskiego w Oświęcimiu

Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu wraz z sekcją Młodego Kolpinga zorganizowała 15 kwietnia br. Wieczór Papieski w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe. Spotkanie uświetnił swoją obecnością kuzyn Ojca Świętego p. Bronisław Wojtyła wraz z córką Bronisławą i zięciem Sylwestrem.
Celem Wieczoru było oddanie czci i pamięci naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu. Nasze serca nigdy nie zapomną powołania naszego rodaka kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i pamiętnego dnia 2 kwietnia 2005 roku, kiedy to Jego ciało odeszło, a Jego duch, moc i miłość pozostały z nami na zawsze. Spotkanie było tym ważniejsze, że jest to Rok Papieski, miesiąc śmierci Ojca Świętego, a także 30. rocznica pobytu Ojca Świętego
w Oświęcimiu, o czym chcemy wszyscy ciągle pamiętać. Dowodem tego jest miłość młodzieży do Ojca Świętego, która pragnęła poprzez swój występ przybliżyć nam Jego poezję, słowa pełne dobroci i miłości do Boga i ludzi.
Goście honorowi Wieczoru — krewni Papieża, którzy przybyli na zaproszenie naszego Stowarzyszenia, podzielili się z nami swoimi wspomnieniami związanymi z Ojcem Świętym, pamięcią o spotkaniach z Nim i rozmowach. Pokazali też przywiezione ze sobą liczne pamiątki, zdjęcia i listy.
Pan Bronisław był bardzo wzruszony spotkaniem z nami, z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Jego córka opowiadała o spotkaniach z Janem Pawłem II — ich Wujkiem. Zebrani goście mieli ze wzruszenia łzy w oczach, bo byli świadomi, że mówią
o życiu, które nigdy nie minęło, że Ojciec Święty żyje w sercach każdego z nas.
Z rąk p. Bronisława Wojtyły otrzymaliśmy w prezencie książkę „Wojtyłowie – Papieski Ród”, którą po przeczytaniu umieścimy w Kronice Stowarzyszenia. Na kartach Kroniki świadkowie tego spotkania umieścili swoje autografy. Członkowie Młodego Kolpinga wręczyli p. Bronisławowi książkę o bł. A. Kolpingu oraz kwiaty i słodkości, a jeden
z członków zarządu Rodziny ofiarował mu swoją odznakę związkową przyznaną za liczne zasługi na rzecz pracy kolpingowskiej.
Spotkanie w bardzo rodzinnej, ciepłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych, kiedy to wspominaliśmy, że motto towarzyszące działaniom członków Dzieła Kolpinga — „By zdobyć ludzi, trzeba dać w zastaw swoje serce” — mówi również o naszym bohaterze Ojcu Świętym. On oddał nam wszystkim swoje serce i dzięki temu dziś kochają Go miliony ludzi na całym świecie.
W spotkaniu RK udział wzięli: proboszcz parafii, starosta oświęcimski, wiceprezydent Oświęcimia, przedstawiciele oświęcimskich instytucji, Grupa Osób Niepełnosprawnych „Amikus” — sekcja Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu oraz parafianie św. Maksymiliana i członkowie Rodziny Kolpinga i Młodego Kolpinga w Oświęcimiu, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuje Zarząd Stowarzyszenia.
„Nie umiera bowiem Ten, kto trwa w pamięci żywych”


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)