Partnerskie spotkanie zarządów

W dniach 20 – 22.04.2009 w Warszawie, Zarząd Dzieła Kolpinga w Polsce, zorganizował  seminarium pt. „ Organizacje pozarządowe jako partner dialogu obywatelskiego” na przykładzie doświadczeń polskich i niemieckich. Udział w nim wzięli przedstawiciele Rodziny Kolpinga z Warszawy wraz z Zarządem Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz pięcioosobowa delegacja Zarządu Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Essen z Prezesem Diecezjalnym na czele. Wśród uczestników niemieckich był także Prezes Europejskiego Dzieła Kolpinga Otto Martin Dillenburg.  Uczestnicy seminarium odbyli także wizyty w polskim parlamencie, gdzie rolę gospodarza i przewodnika pełnił pan Senator Kazimierz Kleina – członek Dzieła Kolpinga oraz u Biskupa Archidiecezji Warszawskiej księdza Arcybiskupa Kazimierza Nycza . Wizyta w siedzibie warszawskiej Rodziny Kolpinga dała uczestnikom obraz pracy Ośrodka i Rodziny Kolpinga na rzecz środowiska i młodzieży.

    Przy tej okazji odbyło się również cykliczne spotkanie Diecezjalnego Zarządu Dzieła Kolpinga z Essen oraz Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce. Podsumowano na nim dotychczasowe osiągnięcia w nawiązywaniu partnerstw, oraz omówiono co należy czynić by powstały nowe. Zostały tez uzgodnione terminy spotkań  w  2010 roku Zarządów oraz Rodzin Kolpinga.  Uzgodniono, że spotkanie Rodzin Kolpinga w Essen w 2010 roku,  odbędzie się w październiku. Uzgodniono też stanowiska obu Zarządów w celu polepszenia komunikacji pomiędzy partnerskimi Rodzinami.

Józef Promny
Przewodniczący Zarządu
Dzieła Kolpinga w Polsce    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)