Rusza projekt „Bliżej Obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim”.

Dnia 13 marca br. w krakowskim biurze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu V. „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do końca 2011 r.
Celem projektu jest objęcie bezpłatnym poradnictwem prawnym i obywatelskim mieszkańców powiatu oświęcimskiego, szczególnie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Porady dotyczyć będą m.in. prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, zatrudnienia, własności, spraw mieszkaniowych, spadkowych, finansowych i innych.
Spotkanie zgromadziło zarówno osoby zajmujące się projektem od strony zarządzania i organizacji jak i personel merytoryczny Centrów- prawników i doradców, którzy będą udzielać porad w powstających Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich w Chełmku i Oświęcimiu. Podczas spotkania odbyła się prezentacja projektu opisująca cele, działania i oczekiwane rezultaty projektu oraz korzyści płynące z jego realizacji dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja nad regulaminem świadczenia bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich i zasadami realizacji projektu.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)