Nowy projekt na działalność świetlic

Od września 2008 r. Związek prowadzi 12 świetlic „U Kolpinga” w różnych regionach Polski.
Planowaliśmy objąć wsparciem 360 dzieciaków, tymczasem do końca roku 2008 r. objęliśmy wsparciem aż 645 osób. Dzieci mają możliwość spędzenia czasu w świetlicy uczestnicząc w zajęciach ogólnorozwojowych, jak również w sekcjach zainteresowań. Świetlice otwarte są w godzinach popołudniowych 25 godzin na tydzień.

W związku z dużym zainteresowaniem działalnością świetlic, Związek planuje pozyskać dalsze środki na ich działalność. Prosimy Rodziny Kolpinga zainteresowane uczestnictwem w projekcie (zarówno te, w których świetlice już działają, jak i zainteresowane założeniem świetlicy) o zgłoszenie chęci uczestnictwa, jak również o podanie propozycji  tematu przewodniego dla świetlicy (obecnie jest to reporterska ciekawość świata – zajęcia dziennikarskie, pisanie artykułów)  oraz proponowanych działań. Taką informację (nawet w krótkiej formie) proszę przesłać najpóźniej do 4 marca 2009 na adres: bmichalek@kolping.pl. Na początku marca będziemy ustalać kształt projektu oraz zakres działań projektowych. Termin złożenia wniosku mija 27 marca.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)