Życzenia w Roku Świętego Pawła

W okresie Bożego Narodzenia będziemy znów oglądać w naszych świątyniach pięknie udekorowane szopki. Nieraz obok pasterzy czy trzech królów spotkamy w nich postacie Świętych, Ojca Świętego Jana Pawła, niektórych Bohaterów naszej historii ojczystej czy Apostołów. Być może pośród nich znajdzie się figurka Apostoła Narodów, bo przecież trwa Rok Świętego Pawła, przypominana jest jego pełna poświęcenia heroiczna służba dla Pana Jezusa i Kościoła. Jak ważne miejsce zajmuje w nim Święty Paweł pokazuje choćby liturgia mszy niedzielnych i świątecznych, zwłaszcza czytania mszalne. Nawet pobieżne przejrzenie lekcjonarza uświadamia nam, że spośród wielu autorów biblijnych najczęściej, częściej nawet od czterech Ewangelistów – jest czytany Święty Paweł – fragmenty z Jego Listów. Dotyczy to także niedziel Adwentu i okresu Bożego Narodzenia. On więc jest pierwszym Nauczycielem przygotowującym nas w imieniu Kościoła do radosnego obchodu przyjścia Syna Bożego na ziemię. Abyśmy o tym pamiętali, umieśćmy przy naszej domowej szopce wizerunek Świętego Pawła albo połóżmy tam Pismo Święte otwarte na Jego Listach. Będzie nam to przypominać, że trzeba codziennie przeczytać z niego choć kilka zdań. Dobrze byłoby także w okresie Bożego Narodzenia znaleźć czas na lekturę jakiegoś popularnego życiorysu Apostoła Narodów. Pomogłoby nam to lepiej, z większym zrozumieniem czytać Jego Listy czy słuchać ich w czasie liturgii.

Życzę Wam, abyście przeżywając radosny czas Świąt w duchowej łączności ze Świętym Pawłem, pogłębili swą wiarę, a „wyrzekłszy żądz światowych rozumnie i sprawiedliwi, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa” (Tt 2, 12-13).

Prezes Rodziny Kolpinga w Brzesku
i Redaktor „Wzrastania”
ks. Zygmunt Bochenek

Brzesko, Boże Narodzenie 2008


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)