Nowe Władze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce


W dniach 7- 8 listopada 2008 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze  Ogólne Zgromadzenie  Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdań  Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie  powołali nowe  Władze Związku.... 


Do Zarządu Związku zostali wybrani : 
 
Ks. Zenon Myszk – prezes
Ks. Mirosław Niewiedział – wiceprezes
Józef Promny – przewodniczący
Dorota Pietrzyk – wiceprzewodnicząca
Krzysztof Wolski – sekretarz naczelny
Mirosława Ziaja - pisarz
Beata Harasimowicz – skarbnik
Krzysztof Zieliński – członek Zarządu


Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Lidia Niewiarowska – przewodnicząca
Michał Bochenek – członek Komisji
Robert Prusak – członek Komisji

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)