30. rocznica wyboru Papieża


Przed 30 laty  stolica Piotrowa, a z nią cały świat,  usłyszał  słowa : „.. Habemus papam … Carlum cardinalem  W-o-j- t- y-ł-a!” -  witając z radością  nowego Papieża z dalekiego kraju, który w swym  pierwszym orędziu zawołał „…Nie lękajcie się!  Otwórzcie  na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie dla Niego granice państw”…
   
   U stóp Watykanu pozostawił swą  barkę  przyprowadzoną tam  przez  Bożą Opatrzność   z  dalekich Wadowic. Nie była to prosta podróż, lecz on wezwany przez  Mistrza do łowienia serc ludzi, nie cofnął się przed trudami. Zawierzając swe życie Maryi płynął wypełnić swoje powołanie. Wiedział, że „…człowiek nie może  sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie…”. Dlatego nieustannie  szukał ludzi i niósł im  Chrystusa  na całej Ziemi, bez względu na wiek, narodowość, status majątkowy, społeczny czy wyznanie.  
 
   Głosił Chrystusa, który jest Miłością miłosierną. Uczył słowami, ale przede wszystkim swoim przykładem. Życiem pełnym miłości Boga i człowieka. Wychował całe współczesne  pokolenie – pokolenie JP2 – na świadectwo dla dalszych pokoleń…
 
   Zasłużył w pełni na miano Wielkiego, bo jak sam nauczał  „… człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi…”


 Janowi Pawłowi II Wielkiemu - Słudze Bożego Miłosierdzia – Dzieło Kolpinga w Polsce

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)