Odszedł ks. prezes Alfred Weiss – ikona kolpingowskiej pomocy

W Wiedniu zmarł w wieku 80 lat wieloletni prezes diecezjalny i prezes RK Wien-Zentral ks. Alfred Weiss. Jego mottem życiowym było: „ spotykając się z ludźmi - zmieniać społeczeństwo”.

I czynił to od ponad 50 lat – zarówno w Wiedniu jak i w Afryce, Brazylii , a po upadku komunizmu – w Mołdawii, na Ukrainie ale przede wszystkim w Rumunii, którą odwiedził ponad 400 razy pomagając w odbudowie struktur kolpingowskich w Siedmiogrodzie i rumuńskiej części Mołdawii. Umiał jak nikt zjednać sobie ludzi młodych, których gromadził na rekolekcje, święta rodzinne i wydarzenia sportowe. Potrafił rozwiązywać najtrudniejsze problemy dzięki zmysłowi pedagogicznemu i franciszkańskiej otwartości na świat. Spotkanie z Nim przynosiło radość i motywowało do pracy, dzięki wielkiemu poczuciu humoru i otwartości na każdego rozmówcę. O takich ludziach jak On mówił św. Jan Paweł II, „że prowadzi ich Duch Święty”. Ufamy, że ks. prezesa Alfreda zaprowadzi On do Domu Ojca.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 7 kwietnia 2017, o godzinie 13.00
w kościele “Dr.-Karl-Lueger-Gedächtniskirche” (Kościół na wiedeńskim Cmentarzu Centralnym).
Adres: Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien (2 wejście)   

Połączmy się wówczas w modlitwie braterskiej z członkami Dzieła Kolpinga w Austrii i Rumunii.

Więcej informacji: http://www.kolping.at/news-reader/kolping-trauert-um-alfred-weiss.html

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)