Erasmus + międzynarodowe projekty realizowane prze Dzieło Kolpinga w Polsce

Smart communication - międzynarodowy projekt Erasmus + dla młodzieży

Dzieło Kolpinga w Polsce rozpoczęło realizację projektu  „Smart communication - smart youth participation” skierowanego do młodzieży  i liderów młodzieżowych z Polski, Niemiec, Słowenii i Rumunii.
Celem projektu jest rozwój komunikacji pomiędzy grupami młodego Kolpinga w kraju i na arenie międzynarodowej  oraz promocja kolpingowskich metod pracy z młodzieżą  w Europie poprzez wymianę najlepszych doświadczeń  w ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy Polską, Rumunią, Słowenią i Niemcami.
W projekcie przewidziano szkolenia międzynarodowe w krajach partnerskich, przygotowanie podręcznika opisującego dobre praktyki dot. komunikacji i promocji oraz spotkania lokalne promujące rezultaty projektu (rozpowszechniające).

Kontakt:
Patrycja Kwapik
Tel. +48 12 418 77 62
e-mail: pkwapik@kolping.pl

Magdalena Szczudło
e-mail: maszru@gmail.com

Dzieło Kolpinga w Polsce realizuje od grudnia 2016 r. międzynarodowy projekt Erasmus + „The challenges of the modern adult education in the face of demographic change”.

Partnerami w projekcie są organizacje kolpingowskie z Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii.
Projekt ma na celu wypracowanie narzędzi dla edukatorów i trenerów oraz przedstawienie kreatywnych metod pracy. Służy rozpowszechnianiu informacji dot. edukacji rodziny i uczenia się przez całe życie, rozwojowi modeli międzypokoleniowego modelu edukacji i metod edukacyjnych oraz ułatwieniu pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, przeciwdziałaniu izolacji starszych ludzi poprzez umożliwienie aktywnej roli w społeczności . Przewidziano opracowanie pomysłów na programy i materiały do kursów.

Kontakt:
Patrycja Kwapik
Tel. +48 12 418 77 62
e-mail: pkwapik@kolping.pl

Projekty są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)