Solvay - Natchnienie Trudnego Dobra

W dniu 29 stycznia miało miejsce kolejne przedstawienie spektaklu „Solvay - Natchnienie Trudnego Dobra”. To niezwykłe dzieło ma wartość dokumentu, stanowi unikatowe świadectwo rozwoju powołania, wielkości i świętości niezwykłego człowieka - papieża Jana Pawła II.

Słowa ludzi prostych i oddanych ciężkiej pracy brzmią surowo, ale jakże wiarygodnie. Zbiór wspomnień powstawał w czasach, kiedy Karol Wojtyła był Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim. Wspominają ci, którzy pracowali w fabryce Solvay. Spektakl zrealizowano na podstawie: „Wspomnień  robotników SOLVAY’U” zebranych w latach 60-tych XX w. przez Karolinę Biedrzycką oraz poematu „OJCZYZNA” Karola Wojtyły. Od blisko 20 lat tę  sztukę w adaptacji i reżyserii Anny Osławskiej wykonują aktorzy Rodziny Kolpinga z Luborzycy oraz Prus.

Tym razem RK Luborzyca wystąpiła gościnnie w Centrum Kultury w Słomnikach. Znakomita sala teatralna zgromadziła wielu widzów z miasta Słomniki oraz okolic. Na widowni nie zabrakło też gości oficjalnych i tak Senat RP reprezentował Pan Marek Pęk, władze wojewódzkie reprezentowane były w osobach Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha, oraz v-ce wojewody Piotra Ćwika . Licznie też stawiły się władze Powiatu Krakowskiego w osobach starosty Pana Józefa Krzyworzeki, wicestarostów Wojciecha Pałki, oraz Arkadiusza Wrzoszczyka, obecny był też przewodniczący rady powiatu p. Tadeusz Nabagło; radni Krzysztof Malik, Marek Piekara, Krzysztof Gembala oraz występujący na scenie Włodzimierz Tochowicz. Miasto Słomniki reprezentował burmistrz Pan Paweł Knafel wraz z wiceburmistrzem Michałem Chwastkiem, przewodniczącym rady miejskiej Grzegorzem Płażkiem oraz   wieloma innymi radnymi. Na widowni obecni byli również Komendant powiatowy policji podinspektor Marek Gurda oraz radny miasta Krakowa p. Adam Grelowski. Szczególnie cieszyła też obecność proboszcza Ks. kan. Stanisława  Włosowicza jak również ks. dr. Hab. Jana Jankowskiego wykładowcy PAT. Aktorów RK Luborzyca bardzo ucieszyła też obecność Wójta gminy Kocmyrzów Luborzyca P. Marka Jamborskiego.

Po spektaklu  wymienione powyżej osobistości w krótkich wystąpieniach zrecenzowały wystawiony spektakl. Wspólną nicią tych wystąpień była refleksja odnośnie osoby Karola Wojtyły często przeplatana osobistymi wspomnieniami. Każdy z mówców nie szczędził też pochwał pod adresem odtwórców, co jak wiadomo jest dla aktora największą nagrodą. Chwile wzruszeń i refleksji osobistych wywołane uczestnictwem w tym pewnego rodzaju misterium ukazującym jakże trudne momenty życia Karola Wojtyły, przeniosły się w wystąpieniach do całokształtu życia i nauczania Św. Jana Pawła II, jak również osobistych refleksji nad wypełnianiem Jego Testamentu. Tematem obecnym również był udział społeczeństwa Słomnik w  niedawanych  ŚDM zapoczątkowanych przez JP II. Występ tradycyjnie zakończyła śpiewana wspólnie z widownią pieśń „Barka”.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)