Animator środowiska lokalnego – warsztaty

W najbliższym czasie Dzieło Kolpinga w Polsce zorganizuje warsztaty reginalne „Animator środowiska lokalnego”. Odbędą się one w województwie małopolskim oraz  pomorskim   ....

Celem warsztatów będzie nabycie umiejętności animowania społeczności lokalnej i prowadzenia działań oddolnych oraz tworzenie grup samopomocowych. Tematyka spotkania będzie obejmować :  

 · Inicjowanie i animowanie działań społeczności lokalnej

· Wstępna diagnoza potrzeb środowiska lokalnego

· Procedury zakładania i działania organizacji pozarządowych

· Prezentacja lokalnych projektów społecznych tzw. „dobrych praktyk”

 

Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)