W dobrym kierunku – spotkanie informacyjne

 
W związku z realizacją projektu „W dobrym kierunku – program na rzecz równych szans” zapraszamy realizatorów projektu na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 sierpnia,  w biurze ZCDK w Krakowie, przy ul. Żułowskiej 51 o godz. 10:00.

Na spotkanie zapraszamy osoby odpowiedzialne za wdrażanie projektu na lokalnym terenie.

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę przesłać do 19.08.2008.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)