Dialog kultur


  

Od kilka lat ważną formą działalności Dzieła Kolpinga w Polsce jest organizowanie międzynarodowych przedsięwzięć dla młodych ludzi służących wspieraniu braterstwa i pokoju między narodami i usuwaniu uprzedzeń miedzy przedstawicielami różnych narodowości. Dotychczas zrealizowano 42 spotkania młodzieży w Polsce oraz w innych krajach, w których wzięło udział ponad 800 dzieci i młodzieży.
   W tym roku spotkanie młodzieży  pt. „Dialog kultur”, w którym wzięli udział młodzi ludzie  z Niemiec (z regionu Rheinland-Pfalz i Saarland) oraz młodzież z całej Polski, zorganizowano w lipcu b.r. w Luborzycy pod Krakowem. Wspólnie odkrywano w naszym pięknym mieście istniejące dowody przeplatania się wielu kultur i uświadamiano młodym,  że to w różnorodności kultur, tradycji czy obyczajów tkwi bogactwo Europy.
Zdjęcia ze spotkania są dostępne po wysłaniu zgłoszenia na adres mk@kolping.pl

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)